Miloševic: recht is mijn bondgenoot

Oud-president Slobodan Miloševic heeft vanochtend zijn openingspleidooi, als begin van zijn verdediging, afgesloten met de vaststelling dat het hele proces ,,een farce'' is.

Tegen de rechters zei de oud-president: ,,Heren, U kunt zich niet voorstellen wat voor een privilege het is om, zelfs in de omstandigheden die u aan mij oplegt, de waarheid en het recht als bondgenoten te hebben.'' Miloševic is door het Joegoslavië-tribunaal aangeklaagd voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Hij kondigde aan dat hij getuigen zou oproepen die `de waarheid' over Srebrenica zullen vertellen. In juli 1995 werden daar ruim 7000 moslims gedood door Bosnisch-Servische troepen onder generaal Ratko Mladic. Miloševic zei dat hij zich niet kon voorstellen dat Mladic het bevel daartoe had gegeven. ,,Zijn eer zou dat niet hebben toegestaan.''

Miloševic' verdediging is vijf keer uitgesteld wegens zijn zwakke gezondheid. Gisteren en vanochtend maakte hij een montere indruk. Een adviseur zei gisteren dat Miloševic drie jaar op dit moment heeft gewacht. ,,Dat verklaart zijn relatief goede conditie.''

Vanmorgen ging Miloševic in op de veronderstelde Amerikaanse samenwerking met het Kosovo Bevrijdingsleger (UÇK). Hij vertelde dat hij de Amerikaanse onderhandelaar Richard Holbrooke er al in 1998 op had gewezen dat het UÇK werd bewapend door Osama bin Laden. Hij zou Kosovo-Albanezen hebben getraind in Albanië.

Miloševic herhaalde dat ,,wat de Serviërs deden een reactie was op wat de moslims deden''. De Bosnische Serviërs waren ,,in de hoek gedreven''. Hij zei dat de Bosnische moslims de eersten waren die een nationalistische partij oprichtten: de SDA van Alija Izetbegovic. Hij had het over het gevaar van de moslimleider die een islamitische staat wilde oprichten en hij verwees daarbij naar de zogenoemde Islamitische Verklaring van Izetbegovic. Daarin zou staan dat de moslims zich aan de basis moesten verbreden en dat ,,de islamitische beweging de macht dan kan en zal overnemen''. Miloševic tegen de rechters: ,,U kunt zich voorstellen hoe mensen die niet het islamitische geloof aanhangen, zich moesten voelen in Bosnië.''

Vandaag werd opnieuw besproken of er – tegen Miloševic' zin – een advocaat moet worden benoemd, omdat de verdachte te zwak zou zijn om zichzelf te verdedigen. De Britse aanklager Nice citeerde uit een medisch rapport waaruit blijkt dat Miloševic zijn medicijnen tegen hoge bloeddruk niet inneemt zoals artsen hem hebben voorgeschreven en dat hij zich niet houdt aan het behandelplan.