Meer aardbevingen door gaswinning

Het KNMI heeft vorig jaar in het noorden van het land 57 aardbevingen geregistreerd, die het gevolg waren van gaswinning. In 2002 waren dat er 25. Dit staat in het jaarverslag van het Staatstoezicht op de Mijnen.