Leiding weekblad VN treedt terug

De hoofdredactie van Vrij Nederland is gisteren teruggetreden. Volgens ex-hoofdredacteur Xandra Schutte was er onvoldoende vertrouwen van de redactie om nog te kunnen functioneren.

Schutte leidde het opinieweekblad sinds 2000. De eveneens opgestapte adjunct-hoofdredacteur Jan Jaap Heij stond haar bij sinds 2003. Reden voor de vertrouwensbreuk tussen redactie en hoofdredactie waren uitgelekte e-mails en beleidsstukken van Schutte en uitgever H.J. Schoo. Hij maakte twee weken geleden al bekend in januari te vertrekken.

In de uitgelekte stukken zouden medewerkers waar Schutte van afwilde, met naam en toenaam zijn genoemd. Hoe de e-mails bij de redactie terecht zijn gekomen, is niet duidelijk. Afgelopen vrijdag bleek uit een stemming dat 16 medewerkers geen vertrouwen meer hadden in de hoofdredactie, 11 medewerkers hadden dat wel. Voor Schutte was die uitkomst reden genoeg om op te stappen.

E. Verheij van de redactieraad noemt het vertrek van de hoofdredactie ,,buitengewoon treurig''. ,,Xandra heeft veel goeie dingen gedaan bij VN, met name de restyling, maar het kwam niet meer goed.'' Volgens Verheij was aan de medewerkers die genoemd werden in de e-mails tijdens functioneringsgesprekken niet gemeld dat hun positie ter discussie stond. Ook zou er sprake zijn van medewerkers die ,,de WAO ingeduwd'' moesten worden. Verheij: ,,Dat is heel kwalijk als je als blad zelf schrijft over misbruik van voorzieningen zoals de WAO.'' Schutte zelf ontkende vanmorgen dat medewerkers de WAO `ingeduwd' zouden zijn. ,,Er is gesproken over medewerkers die al geruime tijd in de WAO hadden gezeten en van wie je je kon afvragen of ze weer volledig konden functioneren.'' Onder Schutte is de oplagedaling van Vrij Nederland gestopt. Die ligt nu rond de 50.000 exemplaren. Schutte liet vanmorgen weten niet te gaan uitzoeken hoe de vertrouwelijke e-mails en stukken bij de redactie terecht zijn gekomen. ,,Daar kom je toch niet achter.'' Zij wil zich weer gaan toeleggen op het schrijven.

De redactie heeft zich uitgesproken voor een snelle benoeming van een interim-hoofdredacteur en voert daarover overleg met directeur Pieter de Jong van de Weekbladpers Groep, die VN uitgeeft. De Jong verklaarde eerder dat VN vorig jaar ,,bescheiden winstgevend'' was geweest. Tot de Weekbladpers Groep behoren verder onder meer uitgeverijen en de tijdschriften Opzij en Psychologie Magazine.