Irritatie bij minister over vaccin kinkhoest

Ruim twintig miljoen euro premiegeld ,,om 5.500 huilbuien per jaar te voorkomen. Die traantjes worden dus heel erg duur betaald.'' Dit is volgens minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) het resultaat van een ,,vreselijke discussie'' over het vervroegd invoeren van een nieuw kinkhoestvaccin.

Hoogervorst liet gisteren in het vragenuurtje in de Tweede Kamer duidelijk merken genoeg te hebben van de discussie over het nieuwe kinkhoestvaccin. Hij was door de PvdA naar de Kamer geroepen, omdat deze fractie meende dat de minister de Kamer verkeerd had geïnformeerd over de kosten van het al per 1 januari 2005 opnemen van het nieuwe, acellulaire kinkhoestvaccin. Hoogervorst had daar echter tot dusver nooit een bedrag voor genoemd.

De Gezondheidsraad adviseerde al in 1997 en 2000 een nieuw kinhoestvaccin te ontwikkelen. Het Nederlands Vaccin Instituut, een overheidsinstituut, ging daar in 2000 mee aan de slag en verwachtte er in 2004 mee de markt op te kunnen. Later bleek dat pas in 2007 mogelijk te zijn.

In april adviseerde de Gezondheidsraad opnieuw een zo spoedig mogelijke invoering van een acellulair vaccin. Dit zou voor de lichtere vormen van kinkhoest soms effectiever zijn en per jaar zo'n achtduizend minder schadelijke bijwerkingen tot gevolg hebben. Dit getal was meteen al omstreden en vorige week moest de raad erkennen dat uit nadere studie was gebleken dat het jaarlijks vermoedelijk om een daling met bijna 5.500 `ernstige' bijwerkingen zou gaan, waarvan 5.200 in de orde van een flinke huilbui.

Eind april besloot Hoogervorst, om de ontstane onrust te beteugelen, al op 1 januari 2005 het nieuwe vaccin in het vaccinatieprogramma op te nemen, ofschoon het oude vaccin vrijwel even effectief is. Dat vaccin zou hij dan, zo lang het Vaccin Instituut het niet kon maken, in het buitenland kopen.

Extra kosten, zoals de minister gisteren zei, zo'n twintig miljoen euro. ,,Ik wil niet zeggen dat dit helemaal over de balk is gegooid; wel zou ik daar andere, nuttige bestemmingen voor weten'', aldus Hoogervorst, die in juni weigerde een motie van de Kamer uit te voeren waarin invoering per 1 september 2004 werd geëist.