HHK en PKN akkoord over naam

Het kerkgenootschap van hervormden die niet willen opgaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), heet voortaan Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Daarover hebben beide kerken dinsdag overeenstemming bereikt, zo lieten ze in een gezamenlijk persbericht weten. De `bezwaarde' hervormden hadden eerder tot ongenoegen van de PKN de naam Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk aangenomen.