Garanties voor afzien order Taiwan

De geschorste directeur van het Rotterdamse havenbedrijf, W. Scholten, heeft J. van den Nieuwenhuyzen bankgaranties verstrekt als tegenprestatie voor het afzien van een duikbootcontract voor Taiwan.

Dat zei Van den Nieuwenhuyzen gisteren tijdens een persconferentie in Amsterdam.

Volgens de zakenman stond zijn RDM-groep halverwege 2002 op het punt een handtekening te zetten voor de vorming van een consortium dat voor Taiwan onderzeeërs zou bouwen – op basis van een geactualiseerd RDM-ontwerp. De Chinese regering in Peking oefende grote druk uit op Nederland om dit niet te doen. Volgens Van den Nieuwenhuyzen heeft toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Van Aartsen hem in 2002 gebeld en hem ,,gesmeekt'' af te zien van de deal. Van den Nieuwenhuyzen stemde hiermee in omdat hem compensatie voor RDM was beloofd. Voor die compensatie werden met het ministerie van Economische Zaken, ,,voorstellen ontwikkeld die een voor een van tafel gingen, zonder resultaat uiteraard''.

Het havenbedrijf, dat volgens de zakenman eveneens onder druk was gezet door China, bleek wél bereid ,,contragaranties'' te bieden in ruil voor het afzien van de Taiwanorder. Met bankgaranties van in totaal 100 miljoen euro zou RDM leningen kunnen afsluiten voor het opzetten van ,,vervangende activiteiten''. Door tegenwerking van de overheid kwam RDM dieper in de problemen en gingen de belangrijkste bedrijven binnen de groep dit jaar failliet, zei Van den Nieuwenhuyzen.

Volgens de zakenman is een halverwege 2002 gemaakte mondelinge afspraak over de 100 miljoen later dat jaar op papier gezet. De verleende bankgaranties zijn vanaf 2002 in kleine porties verstrekt. De afgegeven garanties werden telkens goedgekeurd door steeds wisselende advocatenkantoren.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er in 2002 contact is geweest tussen Van Aartsen en Van den Nieuwenhuyzen. Dat de toenmalige minister Van den Nieuwenhuyzen zou hebben verzocht af te zien van de deal, kwalificeert een woordvoerder als ,,nonsens''. Van den Nieuwenhuyzen zou juist Van Aartsen hebben verzocht om een exportvergunning. Toen de minster weigerde, vroeg de zakenman om compensatie. ,,Van Aartsen heeft daarop vervolgens geantwoord dat daar geen sprake van kon zijn'', aldus de woordvoerder. Minister Zalm van Financiën laat via zijn woordvoerder weten dat ook hij nooit compensatie heeft beloofd.