Coalitie Curaçao in tweestrijd over DCA

De Curaçaose politici zijn verdeeld over wat er moet gebeuren met het in nood verkerende DCA: liquideren, reorganiseren of doorstarten.

Om de Curaçaose luchtvaartmaatschappij DCA operationeel te houden, is per maand 2 miljoen euro nodig. Volgens de DCA-directie is een overheidssubsidie van 8 tot 10 miljoen euro nodig om een doorstart te kunnen maken, want bij de commerciële banken krijgt de DCA geen lening wegens het ontbreken van jaarrekeningen. Met dat geld kunnen onder meer de onderdelen worden gekocht om vier van de acht toestellen te repareren die nu aan de grond staan. Met de resterende vier worden de regionale routes en die tussen de eilanden onderhouden. De vluchten van Willemstad naar Amsterdam en vice versa zijn gestaakt; er is geen geld meer om toestellen te leasen. Met de subsidie zouden, volgens een onlangs door DCA gepresenteerd businessplan, zowel de mid-Atlantische route als de routes van Curaçao naar Bonaire, Aruba en Sint Maarten en elders in de regio kunnen worden hervat.

Een maand geleden was in de Curaçaose eilandsraad (gemeenteraad) afgesproken dat een commissie van drie, bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbonden, over het businessplan en een eventuele doorstart op 7 september advies zou uitbrengen, maar het lukte niet om die commissie samen te stellen. Vervolgens werd afgesproken dat een expert van buiten zou worden aangetrokken voor de analyse. De expert had al een onderzoeksopdracht gekregen.

Vorige week woensdag eiste vakbondspartij Partido Laboral Krusada Popular (PLKP), die drie van de twaalf coalitiezetels in de 21 zetels tellende eilandsraad heeft, plotseling een doorstart met Curaçao Airlines, een nog niet operationele zustermaatschappij van DCA, zonder dat er een analyse is gemaakt. Twee van de drie PLKP-raadsleden werken bij DCA; de een als directielid en de ander als vakbondsleider.

Coalitiepartners PAR (Partido Antia Restruktura, vijf zetels), de volkspartij PNP (Partidido Nashonal di Pueblo, twee zetels) en de socialistische MAN (Movemiento Antias Nobo, twee) vinden het onverantwoord zonder analyse tot doorstart te besluiten.

De financiële problemen van DCA zijn groot. De luchtvaartmaatschappij heeft dit jaar al 11 miljoen euro subsidie van de Curaçaose overheid gekregen. Daarvan was 3,3 miljoen bedoeld om in Curaçao en Amsterdam gestrande passagiers naar huis te brengen nadat door DCA geleasde toestellen motorpech hadden gekregen. Verder werd dit jaar een lening van 1,5 miljoen euro afgesloten bij de Curaçaose ontwikkelingsbank Korpodeko. DCA moet nog bijna 7 miljoen euro aan loonbelasting en sociale premies afdragen.

Dát er een luchtvaartmaatschappij nodig is om het verkeer tussen de eilanden te onderhouden staat op de Antillen buiten kijf. Ook de werkgelegenheid speelt een belangrijke rol. DCA heeft ongeveer 500 man in vaste dienst en 100 tot 150 via een uitzendbureau.

Doorstarten met DCA of reorganiseren lijkt geen optie. De curatoren van de in staat van faillissement verkerende voorganger van DCA, de ALM, hebben al gezegd dat zij hun claim op DCA willen verhalen. Het gaat om meer dan 50 miljoen euro. De vraag is of het eilandgebied zelf een luchtvaartmaatschappij in bezit moet hebben en, zo ja, of dat een bedrijf moet zijn dat geassocieerd kan worden met de DCA.

Curaçao Airlines werd een jaar geleden door de DC Holding opgericht en is ook in handen van het eilandgebied. De onderneming is nog niet operationeel. Volgens de PLKP is er een lokale ondernemer die 51 procent van de Curaçao Airlines-aandelen wil overnemen. Wie die partij is, wil zij niet zeggen. Het zou niet gaan om de twee weken geleden ontslagen DCA-directeur Mario Evertsz.

Volgens het voorstel van de PLKP wordt eerst geld gestopt in Curaçao Airlines en beginnen daarna pas onderhandelingen over de verkoop van de aandelen. Wat als die onderhandelingen mislukken? Wat als de ALM- en DCA-crediteuren straks bij de zustermaatschappij Curaçao Airlines verhaal komen halen en dan de aandeelhouder, het eilandgebied Curaçao, aanspreken?

Uit de analyse kan blijken dat het luchtverkeer maar moet worden overgelaten aan een private onderneming. De Nederlandse Exelgroep is geïnteresseerd in het overnemen van de DCA-routes en zegt een groot deel van het DCA-personeel in dienst te willen nemen. BonairExel vliegt al tussen Bonaire, Curaçao en Aruba.

Maar de PLKP ziet niets in de Exelgroep en Avior. Het zou te lang duren voordat die operationeel kunnen zijn. Er moet, vindt de vakbondspartij, vandaag, zonder analyse, worden besloten dat DCA een doorstart maakt via Curaçao Airlines zodat de werkgelegenheid gegarandeerd blijft.

Een motie voor doorstart met Curaçao Airlines van de PLKP kreeg zaterdagavond steun van oppositiepartij FOL (Frente Obrero Liberashon, acht zetels). De PLKP overweegt uit de huidige eilandscoalitie te stappen en met de FOL een coalitie aan te gaan als zij haar zin niet krijgt. Dat hoeft geen gevolgen voor de coalitie op landsniveau te hebben; als de PLKP uit de landscoalitie stapt, houdt die dertien van de 22 zetels in het Antilliaanse parlement over.

    • Marjo Nederlof