Wilders (VVD) onder vuur in eigen fractie

Het Tweede-Kamerlid Geert Wilders (VVD) ligt onder vuur in zijn eigen fractie. Fractievoorzitter Van Aartsen eist van Wilders dat hij zijn standpunt wijzigt over Turkije.

Wilders vindt dat Turkije niet moet toetreden tot de EU. Wilders weigert dit. Dit bleek vanmorgen na afloop van het beraad van de VVD-fractie in de Tweede Kamer.

Wilders liet vandaag evenwel weten dat, hoewel de VVD hem ,,heilig'' is, ,,mijn standpunten mij nog heiliger zijn''. ,,Als het tot een breuk [met de fractie] komt, blijf ik sowieso in de Kamer. Mij dreigt de mond te worden gesnoerd. Ik hoop niet dat het fout gaat, maar dat zou kunnen gebeuren.'' Van Aartsen noemt berichten als zou Wilders uit de fractie worden gezet als hij zijn standpunten niet matigt ,,onzin''.

Het weren van Turkije uit de EU is één van de tien standpunten in een pamflet – `Recht(s) op je doel af' – dat Wilders schreef samen met Kamerlid Oplaat (VVD). De positie van Oplaat stond vanmorgen niet ter discussie. Het pamflet, dat bedoeld was om de discussie over liberale beginselen op gang te brengen, is een groot deel van de Kamerfractie in het verkeerde keelgat geschoten. Wilders heeft vandaag de fractie excuses aangeboden voor de wijze waarop hij de fractie heeft ,,overvallen''. ,,Maar inhoudelijk sta ik er helemaal achter.''

Het pamflet verscheen begin juli vlak voor het zomerreces, waardoor er binnen de VVD-fractie niet eerder dan vandaag, nu het reces is afgelopen, over gesproken kon worden. Geen van de fractieleden wil reageren op de kwestie.

Wilders en Oplaat schreven hun standpunten op verzoek van de Limburgse VVD-afdeling. Ze stellen dat wanneer de VVD het midden van het politieke spectrum op zou zoeken, ,,dit de doodssteek voor de partij zal zijn''. In Elsevier verklaarde Wilders dat fractievoorzitter Van Aartsen de VVD het liefst naar het midden ziet opschuiven.

Het tweetal wil verder Turkije weren uit de EU, de maximumsnelheid verhogen, ontwikkelingshulp halveren, radicale imams het land uitzetten, levenslang geven na drie misdrijven en niets veranderen aan het kiesstelsel. Punt zeven luidt: ,,De sanctie op niet tijdig integreren is emigratie en evt. denaturalisatie.''

Naar verluidt is het pamflet slecht gevallen in de VVD-fractie. Ook fractievoorzitter Van Aartsen was negatief. ,,Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, daar begint Geert Wilders weer'', was in juli zijn reactie. Hij voegde eraan toe dat Wilders en Oplaat zich aan de fractiestandpunten hebben te houden.

Vanaf vrijdag is de VVD-fractie op fractieweekend om het eigen functioneren te evalueren. ,,Daarbij zal het 10-puntenplan van Wilders en Oplaat zeker aan de orde komen'', zegt de woordvoerder van Van Aartsen. Of gedreigd is Wilders uit de fractie te zetten als hij zich niet zou matigen, wilde de woordvoerder ,,bevestigen noch ontkennen''.

Het fractielid Hofstra heeft de evaluatie geschreven. Afgezien van Wilders zal diens fractiegenoot Ayaan Hirsi Ali prominent in die evalutie figureren. Beide treden in de media nadrukkelijk op de voorgrond met scherpe standpunten over de islam in Nederland. ,,Ayaan is niet het probleem'', zou de evaluatie volgens bronnen uitwijzen, ,,Wilders is het probleem.''

Wilders zei vanmiddag in zijn toelichting: ,,Volgens mij speelt hier niet alleen Wilders. Het gaat er om wie de leiding heeft in de VVD.''