Wijken of niet-wijken voor terrorisme?

Ik heb altijd gedacht dat men voor terreur niet moest wijken omdat men hen niet de indruk mag geven dat zij met hun aanslagen iets kunnen bereiken. Dat heb ik echter altijd verkeerd gedacht omdat Margo Trappenburg (20 augustus) ons geduldig uitlegt dat terroristen geen rationele mensen zijn die zich verdiepen in een kosten en baten analyse. Indien echter terroristen irrationeel opereren en aanslagen plegen zonder dat zij een kosten en batenanalyse maken is het dan verstandig om hen vrijspel te geven?

Ook heb ik altijd gedacht dat men niet voor terroristen mag wijken omdat je een signaal wil afgeven aan de omgeving van de terroristen. Je wilt namelijk dat de sociale omgeving zich tegen de terroristen gaat keren, omdat zij met hun acties toch niets bereiken. Trappenburg vertelt ons echter dat terroristen ook maar mensen zijn die moeite hebben om onschuldige slachtoffers te maken teneinde hun doelen te bereiken. Waarom doen ze het dan? Zouden het misschien toch erg nare mensen zijn?

Vervolgens komt zij met een wel heel originele methode om democratisering in het Midden-Oosten te bevorderen. Indien wij onze troepen terugtrekken om slachtoffers te voorkomen zullen de inwoners van het Midden-Oosten zo onder de indruk raken van de keurige manier waarop het Westen omgaat met zijn burgers dat zij spontaan de democratische staat zullen omarmen. Het betreft hier een revolutionaire methode waarmee men tegen zeer geringe kosten overal ter wereld dictators kan verdrijven. Stel echter nu eens dat de inwoners van het Midden-Oosten onze houding als bewijs van lafheid zouden interpreteren? Bin Laden is van dat onderwerp nogal gecharmeerd.

Ook heb ik altijd gedacht dat men niet voor terreur moet wijken omdat anders het eind zoek is. Trappenburg bewijst ook hier hoe fris zij tegen de wereld aankijkt. Indien wij onze troepen terugtrekken uit Irak dan mag dat misschien leiden tot nieuwe eisen maar daar zeggen we gewoon neen tegen. Maar stel nu eens dat andere landen ons voorbeeld zouden volgen? Zou dat voor al die Irakezen die niets met al-Sadr en Al-Qaeda te maken willen hebben niet erg betreurenswaardig zijn?

    • Arend Jan Boekestijn