Wessanen maakt weer beetje winst

Voedingsbedrijf Wessanen (Zonnatura en Beckers) maakt voor het eerst in anderhalf jaar weer winst. Belangrijkste oorzaak zijn de kostenbesparingen dankzij een reorganisatie die vorig jaar is ingezet en ruwweg 1.300 banen kost. Dat is een zesde deel van het totaal.

Vanochtend maakte het concern bekend dat het de komende maanden 150 banen extra schrapt, met name bij frikadellen- en loempiaproducent Beckers. Daar moeten 90 van de 650 arbeidsplaatsen verdwijnen, waarvan 25 à 30 in Nederland. Oorzaak is de tegenvallende afzet aan cafetaria's. Snackbars hebben veel last van de afgenomen animo voor calorierijke voeding.

Het management snijdt in het aantal producten dat Beckers maakt. Bijna de helft van de 1.100 artikelen verdwijnen. Beckers wil zich profileren met `de betere en gezondere' snack. Beckers ontwikkelt nieuwe producten en begint dit najaar een marketingoffensief waaraan 35 miljoen euro extra reclamegeld wordt gespendeeerd.

De resultaten bij de merkproducten verbeterden. Bij huismerkproducten steeg de omzet met 6 procent naar 65 miljoen euro. Achterblijver was de Amerikaanse tak Tree of Life America. Dit onderdeel, vooral distributie, maakte een winst van 4 miljoen euro op een omzet van 321 miljoen euro. Belangrijkste doel van de reorganisatie is om Tree of Life America rendabel te maken.

Na een serie winstwaarschuwingen en boekhoudfouten sprak de vorig jaar aangetreden bestuursvoorzitter A. Veenhof vanochtend over ,,solide cijfers''. De omzet in het tweede kwartaal daalde door afstoten van bedrijfsonderdelen en klanten naar 543 miljoen euro, het bedrijfsresultaat kwam uit op 8,8 miljoen euro. Vorig jaar was dat resultaat 32,5 miljoen euro negatief. Mede door een rentemeevaller kwam de nettowinst op 11,8 miljoen euro.

Het bedrijf houdt vast aan zijn prognose voor dit jaar: een bedrijfsresultaat voor afschrijving van goodwill en bijzondere posten van 70 miljoen euro.