Weisglas kritiseert ministers om `lekken'

De voorzitter van de Tweede Kamer, Weisglas, is op zijn vakantieadres in Zwitserland onaangenaam verrast door bewindslieden die informatie voortijdig bekendmaken. ,,We kunnen de schermutselingen binnen de Ministerraad over de op Prinsjesdag te presenteren begroting 2005 soms in details volgen'', schrijft Weisglas in zijn `weekboek' op internet, waarin hij persoonlijke gebeurtenissen van de afgelopen week bespreekt.

,,Dat (...) hoe betreurenswaardig ook, dingen uitlekken, is geen nieuw fenomeen'', schrijft de Kamervoorzitter. ,,Maar deze keer brengen sommige ministers zelf al allerlei opvattingen en beslissingen naar buiten. Als Kamervoorzitter vind ik dat geen goede gang van zaken.''

Weisglas doelt op de ministers De Geus (Sociale Zaken) en Zalm (Financiën) en staatsecretaris Wijn (Financiën). Die lieten voorafgaand aan en tijdens kabinetsbesprekingen over de miljoenennota, weten welke plannen daar in komen te staan. Zo vertelde De Geus welke maatregelen genomen zullen worden rondom de fiscale stimulering van VUT en prepensioen. Zalm ging in op de maatregelen om de koopkrachtachteruitgang van de laagste inkomens te repareren. En Wijn onthulde dat de pc-privér-regeling zou worden beëindigd, de winstbelasting zou worden verlaagd en dat er een eind zou komen aan het grijze kenteken.

,,De begroting behoort door de regering op Prinsjesdag in zijn geheel te worden bekend gemaakt'', vindt Weisglas. Tijdens zijn vakantie werd hij evenzeer verrast door de perikelen in de LPF. De acht leden van de Tweede-Kamerfractie zegden het lidmaatschap op van hun partij, maar gaan wel onder de naam LPF verder. Dat mag volgens het Kamerreglement. ,,Onder die naam zijn zij immers in de Kamer gekozen en dat staat los van hun verhouding tot de partij. Het is overigens wel uniek, een fractie van acht leden zonder partij en een partij zonder fractieleden!''