Soepelere regels voor EU-lidstaten

De Europese Commissie wil een soepeler toepassing van de Europese begrotingsregels. Komende vrijdag zal Europees commissaris voor monetaire zaken Almunia hierover een aantal voorstellen doen.

Dat het dagelijks bestuur van de Europese Unie zou kijken naar de wijze waarop het zogeheten groei- en stabiliteitspact wordt uitgevoerd, was reeds eind vorig jaar afgesproken.

De regel dat het begrotingstekort van een lidstaat waar de euro is ingevoerd niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product mag bedragen, blijft onaangetast. Maar volgens bronnen in Brussel worden de uitzonderingsbepalingen wel verruimd. Zo krijgen landen waarbij sprake is van een aanhoudende lage economische groei meer tijd om hun begrotingstekort onder de 3 procent te brengen dan nu het geval is. Ook zou Almunia het begrip `uitzonderlijke omstandigheden' waarbij een hoger tekort is toegestaan anders willen definiëren. Volgens de huidige regels van het Pact is een negatieve economische groei van 2 procent uitzonderlijk. Ook als de groei minder laag is zou een uitzondering op de begrotingsregels worden toegestaan.

De wijze waarop het stabiliteitspact moet worden uitgelegd leidde vorig najaar tot een fikse botsing tussen de ministers van Financiën van de verschillende lidstaten van de Unie. Frankrijk en Duitsland die voor het derde achtereenvolgende jaar het maximumtekort van 3 procent dreigden te overschrijden, kregen toen van de meerderheid van de ministers alsnog meer tijd om hun begroting op orde te krijgen. Vooral de Nederlandse minister Zalm keerde zich toen sterk tegen deze aparte behandeling. Ook de Europese Commissie vond dat de regels nageleefd dienden te worden en legde de zaak voor aan het Europees Hof van Justitie. Dit college stelde de commissie onlangs in het gelijk.

Minister Zalm zei vanmorgen in Brussel in een commissievergadering van het Europees Parlement dat het goed is als een `clash', zoals deze zich vorig jaar heeft afgespeeld, kan worden voorkomen. Hij liet doorschemeren ook wel te voelen voor een aanpassing van de uitzonderingsbepalingen. ,,We moeten leren van de lessen uit het verleden'', aldus Zalm.

Tegelijk zei hij dat het niet zeker is of de ministers van Financiën al op korte termijn overeenstemming zullen bereiken over een aanpassing van de begrotingsregels. Het onderwerp zal in elk geval over twee weken door de ministers in Scheveningen worden besproken.

Zalm toonde zich vanmorgen eveneens iets soepeler ten aanzien van de Europese begroting. Samen met nog vijf andere lidstaten vindt Nederland dat de Europese uitgaven minder moeten groeien dan de Commissie heeft voorgesteld. Maar volgens Zalm, die in Brussel optrad in verband met het halfjaarlijkse Nederlandse voorzitterschap van de Unie, heeft het geen zin om de oude standpunten telkens tegenover elkaar te herhalen. ,,We moeten dieper in de materie zelf duiken'', aldus Zalm.

    • Mark Kranenburg