PERSSTEMMEN OVER GIJZELAARS

Libération

Frankrijk heeft niets om over te onderhandelen met de ontvoerders [...]. Om te denken dat het Irak-beleid van het land het immuun zou maken voor de eisen van extremisten is evenveel stomheid als cynisme nodig. Niets rechtvaardigt deze veronderstelling over het beleid dat Chirac met zoveel glans heeft gevolgd.

Men moet ook vaststellen dat de ontvoerders gelieerd zijn aan Al-Qaeda, dat Frankrijk nooit heeft uitgesloten als potentieel doelwit. Als we geen bijzondere bescherming konden verwachten, moeten we daartegen achteraf constateren dat heel wat meer Arabische leiders in actie zijn gekomen voor de Franse gijzelaars dan voor enige andere gijzelaar daarvóór.

Ouest-France

De ontvoerders [...] hebben verloren. Zij hebben het tegenovergestelde bereikt van wat ze hoopten. Na twee dagen van spanning en algemene mobilisatie is Frankrijk verenigd zoals het dat zelden is geweest. [...] Ook in de Arabischislamitische wereld hebben de ontvoerders verloren. De lijst van politieke en religieuze leiders, intellectuelen en journalisten die de actie van het Islamitische leger in Irak de groep die de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor de ontvoering veroordelen, wordt steeds langer. [...]

Door ook islamisten ertoe aan te zetten zich uit te spreken tegen hun acties, hebben de ontvoerders van de twee journalisten toegestaan dat de principes van de democratie worden uiteengezet en verdedigd in de Arabische publieke opinie. Een dergelijk discours spreekt al degenen aan die, in het Midden-Oosten of Frankrijk, streven naar een open, moderne islam, in staat om zijn gelovigen vertrouwen in de toekomst te geven.

Le Monde

[...] Deze oorlog van terroristen die zich op de islam beroepen [...] raakt alle democratieën. Niemand is veilig, geen enkele diplomatie kan denken dat ze een soort Maginotlinie kan vormen die ons beter zou beschermen dan onze Spaanse of Italiaanse burgers [...]. Nu komen we aan de grenzen van het anti-Amerikanisme dat te vaak het Franse buitenlandse beleid lijkt te vervangen. [...]

Wij zijn dan nu wel de `verre vijand', maar we moeten niet de `nabije vijand' vergeten, de belangrijkste inzet van deze oorlog, namelijk de grote groep moslims zelf; het doel waarnaar wordt gestreefd is de ideologische controle over het moslimuniversum, opdat dit in Parijs, Londen of Madrid de sharia laat prevaleren boven de wet.

In dit opzicht is de reactie van Frankrijk, zowel van de president als van de leiders van de moslimgemeenschap, dubbel gezond. Voor de laatste, die [...] in zijn gezaghebbendste verklaringen laat zien dat ze de boodschap heeft gezien voor wat ze is: een bedreiging voor haar zelf, voor al degenen die een Franse islam, in Frankrijk, willen. Voor de Republiek, die heeft laten zien dat ze een specifiek meningsverschil over de wet op de hoofddoekjes achter zich kan laten om niet te hoeven buigen voor buitenlandse chantage.

Het was goed mogelijk [...] om kritiek te hebben op een benadering die probeert bij wet, als een wonder, het probleem van de integratie op de scholen op te lossen. [...] Maar op chantage is maar één antwoord mogelijk: wet is wet, en tussen het hoofddoekje en de school moeten de jonge moslima's kiezen voor de school; en de hoofddoekjes afdoen als ze daar naar binnengaan.

Andersom moet de Franse samenleving het accepteren als zij zich buiten de school, op straat, willen doen gelden en, als dat hun keus is, een hoofddoek om willen doen. Dat betekent niet afzien van de strijd voor de gelijkheid van de seksen en tegen de onderdrukking van vrouwen, maar die strijd, een ideeënstrijd, mag niet worden gevoerd met repressie. [...]

Het kernprobleem van de Franse samenleving is dat van de integratie. We moeten een soort race tegen de klok voeren ter ondersteuning van de generatie die de generatie zal zijn van het sedentair worden in het Frans zouden we zeggen de deconfessionalisering van de islam in Europa. Het is dus van urgent belang dat steeds meer mensen die zich moslims noemen, onze democratische gewoonten in praktijk brengen, dezelfde gewoonten waarvan de extremisten die twee Franse journalisten hebben gegijzeld, willen dat wij ze afzweren.