Ook bedienaars van het geloof maken fouten 1

Maakt Amanda Kluveld voldoende onderscheid tussen één minder frisse zaak in het bisdom Rotterdam en dé rooms-katholieke kerk over heel de wereld? (NRC Handelsblad, 27 augustus). Het is nogal wat om op grond van die éne misstap (en alle consequenties daarvan) te spreken over de r.k.-kerk als `een meedogenloos vechtend en volstrekt onethisch bedrijf'.

Ik zou dat Amanda Kluveld-criminaliteit kunnen noemen: `een meedogenloos overtrokken bewering en volstrekt onethische belediging'. Wat die priester gedaan heeft, is in strijd met wat de katholieke kerk ons voorhoudt. In feite trekt Kluveld te zwaard tegen iets dat de kerk zelf ook bestrijdt. En over die ongelukkige claim van het bisdom Rotterdam wordt in onze kring ook heel verschillend gedacht, want dat brengt zo'n misstap extra in de publiciteit.

Maar hoe staat het met al het andere, het positieve, het goede dat de Kerk doet? Wat te denken van een Moeder Teresa, de heilige van de stumpers in de goot? Wat te denken van onze eigen Pater Werenfried van Straaten die direct na de oorlog de grote nood zag in het land van onze vroegere bezetters, maar toch direct de bevolking daar belangeloos ging helpen? Hij zorgde o.m. voor een zo'n flinke toevoer van varkens dat hij al gauw de naam `Spekpater' kreeg. Ook allemaal resultaten van een `meedogenloos vechtend en volstrekt onethisch bedrijf'? Amanda (d.w.z moetende worden bemind) zou zich zeker niet beminnelijk maken, als zij zoiets zou zeggen van de moslims of joden: het hek was van de dam! Van de r.k.-kant hoeft ze niet bang te zijn: we zullen haar ruiten niet ingooien, we zullen haar auto niet in brand steken. Is dat mede de reden waarom de r.k.-kerk en de katholieken vogelvrij zijn? Ik hoop dat deze `beminnelijke' vrouw haar `onethische' belediging' terugneemt en excuses zal aanbieden.

    • Vice-Voorzitter Titus Brandsma Stichting
    • Jan Leechburch Auwers