Minderwaardige en lafhartige kritiek 9

Volgens mij wedt Hirsi Ali op het verkeerde paard. Terecht wil zij misstanden uit de islam aan de orde stellen, maar de manier waarop is verre van verstandig. Heilige boeken zoals de koran, de thora en de bijbel zijn niet naar believen te herschrijven. Waar het om gaat is dat de interpretatie en het gebruik van de boeken aan de tijd en omstandigheden moet worden aangepast. Dit is wel te verwachten bij gelovigen, zoals het met de bijbel ook nog steeds gebeurt. Door op te roepen tot herschrijving en zelfs verwerping van de koran wordt uitsluitend weerstand en agressie opgeroepen. Dat is nu precies waar niemand behoefte aan heeft.

    • Margreet van Schie
    • Student Wereldgodsdiensten Universiteit Leiden