Minderwaardige en lafhartige kritiek 8

Ik heb mij bijzonder geërgerd aan de kop (en de inhoud) van het voorpagina-artikel van 28 augustus, `Nieuwe provocatie Hirsi Ali', over de in `Zomergasten' uit te zenden film van Hirsi Ali en Theo van Gogh. Ik vind het schandalig een dergelijk vooroordeel-bevestigend artikel te publiceren voorafgaand aan de uitzending. Overigens is deze film m.i. een oprechte poging actie te voeren tegen, volgens uitspraken in de koran toegestane, mishandeling van vrouwen. Wie vertoning van deze film als provocatie beschouwt heeft m.i. weinig respect voor de vrijheid van meningsuiting.

    • Dr. R.L. Polak