Minderwaardige en lafhartige kritiek 7

Ayaan Hirsi Ali is weer eens op de provocerende tour; dit keer als `scenarioschrijfster' van de film `Submission'. Het is mij een raadsel waarom iemand die het volk vertegenwoordigt dergelijke vormen kiest om thema's als mishandeling aan de kaak te stellen.

Hirsi Ali lijkt geen politiek te willen bedrijven, zij is erop uit om als afvallige moslima de islam te veroordelen, ten gronde te richten door de islam enkel uit te leggen is als negatief, vrouwonvriendelijk en extreem. Zij heeft het recht zich uit te spreken over welk onderwerp dan ook, ook over de islam.

Dit keer overschrijdt zij echter de regels en misbruikt zij haar recht op meningsuiting door teksten van een heilig boek te manipuleren om het thema van mishandeling aan te kaarten. Zij legt namelijk expliciet de relatie tussen de teksten van de koran en het slaan van vrouwen. Dit zou in de ogen van Hirsi Ali een legitieme reden zijn voor moslimmanen hun vrouw te slaan. Wat een bizarre, domme redenering. De meeste (moslim) mannen die hun vrouwen slaan doen dit niet omdat zij in de koran lezen dat dit mag. Zij slaan hun vrouwen namelijk om dezelfde redenen als de vele witte, autochtone, christelijke/katholieke en/of atheïstische mannen. Dit zijn namelijk mannen die een (agressie) probleem hebben omdat zij zichzelf niet kunnen beheersen.

De mannen die hun vrouwen slaan zijn mannen van alle soorten maten en zij slaan hun vrouwen omdat zij noch voor zichzelf noch voor hun vrouw respect hebben.

Jammer dat Hirsi Ali haar positie niet gebruikt om constructief met deze problemen aan de slag te gaan. Nu zal namelijk de vorm het uitgangspunt van de discussies zijn naar aanleiding van de film, in plaats van over het probleem mishandeling en de verbetering van de positie van de moslimvrouw. Dit typeert de handelswijze van Hirsi Ali als Kamerlid. Dit keer laat ze niet door ongenuanceerde uitspraken, maar via beeld, zien hoe respectloos zij omgaat met heilige teksten in de koran.

    • Fadua Azrar