Minderwaardige en lafhartige kritiek 5

In NRC Handelsblad van 30 augustus heb ik minstens drie aanvallen gelezen op Ayaan Hirsi Ali en Theo van Gogh. Al deze aanvallen bedienen zich van de methode van de karaktermoord. De motieven van beiden worden in twijfel getrokken: ze hebben `Submission' alleen maar gemaakt uit ijdele provocatiezucht, uit de behoefte om met het vuur van moslimhaat te spelen en om hun eigen ego's te strelen.

Dat is een minderwaardige en lafhartige vorm van kritiek.

`Submission' zegt over de koranteksten waarin tot geweld tegen vrouwen wordt opgeroepen precies wat daarover gezegd moet worden. De film wrijft eenieder die hem ziet in, dat de teksten over echte vrouwen en echte mishandeling gaan. Ze berooft de tekst zo van haar heiligheid en brengt hem in direct contact met haar aardse object. Dat is heel heilzaam en had al veel eerder moeten gebeuren.