Miloševic: oorlog werd ons opgedrongen

Oud-president Slobodan Miloševic van Joegoslavië betoogde vanmorgen voor het Joegoslavië-tribunaal dat de oorlogen van de jaren negentig in Kroatië, Bosnië en Kosovo noodzakelijk waren als zelfverdediging voor het Servische volk. Daarmee begon Miloševic, tweeënhalf jaar na het begin van zijn proces, aan zijn verdediging. Die fase van het proces was om gezondheidsredenen vijf keer uitgesteld.

Miloševic, door het VN-hof aangeklaagd voor volkerenmoord en misdaden tegen de menselijkheid, maakte een strijdlustige en montere indruk. Hij schetste een beeld waarin de Serviërs de slachtoffers waren van buitenlandse agressie. Met veel historische verwijzingen betoogde hij dat Duitsland, de Verenigde Staten en het Vaticaan verantwoordelijk zijn voor de ,,gewelddadige vernietiging van een Europees land, het multiculturele Joegoslavië''. Hij zei dat in de internationale publieke opinie ,,een gedeformeerd beeld'' is geschapen van wat in ex-Joegoslavië is gebeurd.

Miloševic typeerde de aanklacht tegen hem als een ,,onscrupuleuze leugen en perfide verdraaiing van de geschiedenis''. De openbare aanklagers hebben in hun presentatie ,,alles op zijn kop gepresenteerd'', zei hij, ,,opdat de gebeurtenissen passen in hun versie''. Hij ging vanmorgen niet inhoudelijk in op het bewijsmateriaal dat de aanklagers sinds het begin van het proces op 12 februari 2002 hebben gepresenteerd.

De 63-jarige verdachte voert zelf zijn verdediging omdat hij de juridische basis van het hof niet erkent. Hij herhaalde vanmorgen zijn verzoek om het Internationaal Gerechtshof, het belangrijkste gerechtelijk orgaan binnen de Verenigde Naties, een advies te laten uitbrengen over de rechtsgeldigheid van het tribunaal. ,,Het is een flagrante schending van het internationaal recht dat dit zogenaade tribunaal over zijn eigen legitimiteit kan beslissen'', aldus Miloševic.

Miloševic' verdediging is vijf keer uitgesteld in verband met diens zwakke gezondheid. Hij lijdt aan hoge bloeddruk en heeft hartklachten. Miloševic heeft van de rechters vier uur de tijd gekregen voor zijn openingspleidooi. Daarna wordt zijn gezondheidstoestand besproken en ook het eventueel hem tegen zijn zin toewijzen van een advocaat.

Het uiteenvallen van Joegoslavië gebeurde volgens Miloševic door een ,,dictaat van Duitsland en het Vaticaan, bijgestaan door de VS en de EU''. De ,,kwade geniën'' achter de internationale steun voor de separatistische deelrepublieken Slovenië en Kroatië waren volgens Miloševic met name paus Johannes Paulus II en de toenmalige Duitse minister van Buitenlandse Zaken Hans-Dietrich Genscher en diens opvolger, Klaus Kinkel. Duitsland en het Vaticaan handelden volgens Miloševic uit ,,geostrategische en historische'' overwegingen. Het resultaat, volgens hem: massale liquidaties van Serviërs in Kroatië, Bosnië en Kosovo.

Miloševic wil voor zijn verdediging meer dan duizend getuigen oproepen.

analyse: pagina 4