Kamer kreeg geen feiten en cijfers

De Tweede Kamer is jarenlang niet volledig ingelicht over de financiële risico's en bestuurlijke problemen met de Betuwelijn en de HSL-Zuid. In strijd met de bestaande afspraken gaf het ministerie van Verkeer en Waterstaat informatie over mogelijke kostenoverschrijdingen niet aan de Kamer door.

Dit bleek maandag op de eerste dag van de openbare verhoren van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten. Deze Tweede-Kamercommissie onderzoekt de oorzaken van de kostenoverschrijdingen van de Betuweroute en de hogesnelheidslijn. De Kamer wil aan de hand van de bevindingen in de toekomst betere afwegingen kunnen maken bij de goedkeuring van dergelijke projecten.

Voormalig directeur Financieel Economische Zaken Lambarts van het ministerie van Verkeer en Waterstaat luidde al in september 1998 in een brief aan de ambtelijke top de noodklok over de onbeheersbare financiële risico's. Daarop stelde toenmalig secretaris-generaal Pans een extern onderzoek in. Een mogelijke tegenvaller van enkele honderden miljoenen bij de beide projecten, in 2002 geconstateerd door de interne accountantsdienst van het departement, werd na een gesprek met toenmalig minister Netelenbos (PvdA) niet aan de Kamer gemeld.

Volgens Pans lichtte het ministerie de Kamer in algemene zin in over financiële risico's bij grote projecten, maar werden er pas preciese bedragen genoemd in als daar grote zekerheid over was. Zo werd in 2002 duidelijk dat de Betuwelijn en HSL-Zuid samen 400 tot 900 miljoen euro duurder zouden kunnen worden. ,,Het was een illusie om te denken dat de overschrijding op nul zou uitkomen'', aldus Pans gisteren.

Commissielid Aptroot (VVD) verweet oud-minister De Boer (Verkeer, LPF) dat hij de reservering van bijna een miljard euro, een noviteit in de begroting, had ,,verstopt''. ,,De informatie stond erin, maar het had beter gekund'', erkende De Boer, die zelf aanvankelijk summier was ingelicht door Pans over de risico's. Volgens Pans en ook volgens De Boer zelf is het ministerie terughoudend geweest met het noemen van bedragen om te voorkomen dat aannemers hiermee hun voordeel zouden doen.

VERHOREN: pagina 2