De VVD over de koran

In blijf-van-mijn-lijf-huizen schuilen relatief veel moslim-vrouwen voor de harde hand van hun man. Evenals niet-moslima's hebben zij recht op actievebescherming en extra aandacht van de overheid. Allerlei factoren spelen een rol bij huiselijk geweld, zoals armoede, maatschappelijke vernedering en falende huwelijken tussen Nederlandse moslim-mannen en vaak ongeletterde importbruiden. Omdat de heftige ervaringen van immigratie een grote rol spelen in het gedrag van de huidige moslim-generaties in Nederland is het de vraag of huiselijk geweld meer voorkomt bij moslims in het algemeen. Om dat aan te tonen zou meer dan eenvijfde van de wereldbevolking met de rest moeten worden vergeleken. Omdat de culturen uit deze wereldgodsdienst, van Senegal tot en met Saoedi-Arabië, Indonesië en China, zo uiteenlopen, is dat niet mogelijk.

Het is wel zo dat het moderne moslimfundamentalisme vrouwvijandig is, omdat het bepaalde teksten in de koran over vrouwen letterlijk neemt. Een zichtbaar gevolg van de fundamentalistische, reactionaire golf onder moslims in de wereld is het toenemend aantal vrouwen in Oost en West dat een hoofddoek draagt. Erger zijn de praktijken van mishandeling, gedwongen uithuwelijking en het onwetend thuis houden van islamitische vrouwen. Veel hedendaagse moslim-mannen zouden misschien niet zo snel naar het voorbeeld van Mohammed met een oudere, zelfstandige zakenvrouw kunnen samenwonen.

Het VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali stelt de problemen van veel moslim-vrouwen uit fundamentalistische kring terecht aan de kaak. Emancipatie van deze vrouwen is haar persoonlijke missie en past binnen het liberale gedachtegoed. Net als ieder ander heeft ze het volste recht om een polemische, provocatieve stijl te kiezen. Maar het is de vraag of de VVD ook een beleid moet voeren ten aanzien van het heilige boek van een godsdienst. In een korte speelfilm die door de partijleiding is geaccordeerd, heeft Hirsi Ali de korantekst die het in bepaalde gevallen slaan van vrouwen aanraadt, aan de kaak gesteld. Daarmee verwoordt zij dus een VVD-standpunt. Inderdaad is deze tekst, indien letterlijk genomen, niet van deze tijd, maar dat geldt voor veel teksten uit heilige boeken van wereldgodsdiensten.

Dergelijke boeken zijn niet letterlijk te nemen omdat ze uit onderling strijdige, historische verhalen, voorbeelden en voorschriften bestaan waar ieder naar behoefte en naar tijdgeest uit put. Ook in de bijbel is de vrouw ondergeschikt. Hirsi Ali, en met haar de VVD, trapt in dezelfde valkuil als haar fundamentalistische tegenstanders: ze neemt de historisch bepaalde tekst letterlijk. Wat willen Hirsi Ali en de VVD met de historische korantekst die in bepaalde gevallen het slaan van vrouwen aanraadt? Moet die worden gerectificeerd? Of mogen moslims niet langer lid worden van de VVD? Dat zijn mogelijke conclusies uit een polemiek over de koran die thuishoort in de samenleving maar niet in een liberale partij die nota bene regeringsverantwoordelijkheid draagt. Liberalisme is niet tegen godsdienst, maar hecht aan een strikte scheiding tussen kerk en staat. Daarom horen liberale politici zich niet te bemoeien met de inhoud van heilige boeken.