CDA: sanctie op terugsturen van kinderen

Het CDA wil het recht op gezinshereniging afschaffen voor ouders die kinderen gedurende de schoolperiode terugsturen naar het land van herkomst.

Dat zou CDA-fractievoorzitter Verhagen vanmiddag voorstellen in het Tweede-Kamerdebat met de regering over het integratiebeleid. Het CDA spreekt van een ,,opkomend fenomeen'', dat een keuze tegen de Nederlandse samenleving inhoudt. De PvdA wil het terugsturen van kinderen voorkomen door hen bij de geboorte al de Nederlandse nationaliteit te geven. Voorwaarde is dat hun ouders hier legaal verblijven.

De aanleiding voor het debat is het begin dit jaar verschenen rapport van de parlementaire onderzoekscommissie-Blok over het integratiebeleid in de afgelopen decennia. Nadat de Kamer daar zelf in april over sprak, voeren deze week de meeste fractieleiders het debat met het kabinet. Integratie wordt door het kabinet-Balkenende-II beschouwd als een hoofdthema.

Het kabinet onderschrijft de voornaamste conclusie van de commissie-Blok dat de integratie van veel allochtonen geheel of gedeeltelijk is geslaagd. Wel vindt het kabinet dat een ,,te groot deel van de allochtone bevolking nog altijd op té grote afstand van de samenleving staat.'' Dat schreef minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) in mei aan de Kamer.

Sinds het commissierapport hebben vrijwel alle partijen nieuwe ideeën over integratie en immigratie geformuleerd. De meeste partijen steunen de kabinetsvoorstellen om de inkomenseis voor huwelijksmigratie op te schroeven van 100 naar 120 procent van het minimumloon. D66 wil ook geen analfabete importbruiden meer toelaten.

Kamerlid Nawijn (LPF) stelt vandaag voor het minderhedenbeleid af te schaffen, evenals het onderscheid tussen allochtonen en autochtonen. Dat schrijft de LPF in een nieuw `aanvalsplan integratie'. Nieuwkomers blijven als het aan de LPF ligt tien jaar vreemdeling en moeten daarna staatsexamen afleggen om Nederlander te worden en recht te krijgen op een uitkering. Dit sluit aan bij eerdere plannen van de VVD om het recht op verblijf los te koppelen van de toegang tot de verzorgingsstaat. De liberalen willen dat immigranten tien jaar afhankelijk blijven van hun partner. Dat is nu drie jaar.

Om de invloed van het land van herkomst te beperken bepleit het CDA ondermeer voor beperking van het recht op gezinsvorming en -hereniging. Verder steunen de christen-democraten net als VVD en LPF het tegengaan van de dubbele nationaliteit en de import van imams die in het buitenland zijn opgeleid. Regeringspartij D66 verzet zich daarentegen juist tegen de beperking van meervoudige nationaliteiten. De PvdA wil de integratie van immigranten bevorderen door hun kinderen bij geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit te geven.