Vechten tegen de windmolenwaan? 6

Wat presteren die Nederlandse windmolens nu eigenlijk. Een simpel rekensommetje toont dat wel heel duidelijk: er staan nu ruim 1.500 windmolens in ons land. Zeer veel relatief kleine, wat minder van die enorme kanjers. Die produceren per jaar met elkaar nog niet eens een procent, namelijk ongeveer 9 promille van ons elektriciteitsgebruik.

Dat betekent dat gemiddeld per windmolen 0,009 gedeeld door 1500, zijnde zes miljoenste deel van het Nederlandse elektriciteitsgebruik wordt opgewekt.

Die zeer vele honderden `kleinere' windmolens presteren bovendien nog aanzienlijk minder dan dat gemiddelde van zes miljoenste deel. Deze honderden windmolens zouden dus zonder dat het ook maar enige meetbare invloed op ons elektriciteitsnet zou hebben, afgebroken en opgeruimd dienen te worden.

Hoe dramatisch deze onzinnig kleine jaaropbrengst in kilowatturen ook al mag klinken, nog veel ergerlijker wordt het wanneer men zou beseffen dat dat weinige zeer onregelmatig, met horten en stoten, afhankelijk van de toevallige windsterkte wordt geproduceerd. Vele dagen niets en dan weer enkele dagen wel wat. Ook dat verzwijgen de bouwers van windmolens altijd.

De zeer terechte verontwaardiging van Remmerts de Vries over de afschuwelijke aantasting van ons landschappelijke leefmilieu vertelt dus nog maar een klein deel van het drama. Deze windmolenwaan is bovendien volledig zinloos omdat het nauwelijks iets opbrengt. En zeker niet betrouwbaar.

    • Ir. J.A.Halkema