Vechten tegen de windmolenwaan? 5

Remmerts de Vries wijst op alternatieven: zonne-energie. ,,Zonnepanelen kunnen rusten op de daken van huizen, zonder dat het landschap verder wordt geruïneerd. Het hoeft hiervoor niet voortdurend mooi weer te zijn; daglicht is feitelijk genoeg.''

Onze Don Quichotte toont hiermee zijn geloof in het zonnepaneel. Dat het paneel met wat daglicht genoegen neemt, is een hardnekkige mythe.

Uitgerekend in kringen van zijn groene tegenstanders gaat het verhaaltje rond. Kennelijk weet Remmerts de Vries niets van het paneel. Na ruim vijftien jaar ervaring met zonnecellen en windmolentjes wil ik hem en anderen van het `paneel'geloof laten vallen. Op zulke donkere dagen als die net achter ons liggen, merkte ik wederom op dat de opbrengst van de cellen dan slechts zo'n 5 procent bedraagt van het maximaal haalbare, bij blauwe hemel én een noorderwind, oorzaak van de helderste luchten.

Ook wanneer er dunnere wolken langs het zwerk schuiven, geeft dat een verlies van pakweg 50 procent. Trouwens, wat te denken van Remmerts de Vries' vermelding van verborgen mechanieken onder zeewater: de `molens' waarmee getijdenenergie zou zijn op te wekken?