Vechten tegen de windmolenwaan? 4

Nederland wordt inderdaad in snel tempo volgebouwd met lelijkheid en dat is heel verschrikkelijk. Windmolens dragen echter niet alleen bij aan de verlelijking van ons land, ze zijn ook nog eens in hoge mate overbodig. Allereerst is de met windmolens opgewekte stroom enige malen duurder dan conventionele stroom. Dat betekent verkwisting van geld dat beter besteed kan worden.

In de tweede plaats dragen ze niet merkbaar bij aan vermindering van het broeikaseffect. Als alle huidige windmolenplannen worden verwezenlijkt zal de CO2-uitstoot in Nederland hoogstens met 2 procent worden verminderd. In de derde plaats zijn de cijfers van het door CO2-uitstoot veroorzaakte broeikaseffect, waarmee de regering rekening houdt, enorm overdreven.

Zelfs als alle landen van de wereld windmolens zouden neerzetten op dezelfde schaal als we dat nu in Nederland willen doen (wat natuurlijk niet gebeurt), dan zou de opwarming van de aarde niet meetbaar worden verminderd.

    • Dick Thoenes