Vechten tegen de windmolenwaan? 1

In Opinie & Debat van 28 augustus keert Remmerts de Vries zich tegen de waan her en der windmolens te plaatsen om energie op te wekken. Een belangrijk argument voor hem is land- en zeeschap en horizonvervuiling. Een belangrijker argument moge zijn dat energieopwekking door middel van windmolens in de afzienbare toekomst nooit rendabel zal zijn. De kosten van energieopwekking d.m.v. windmolens zijn bijna een orde groter dan die van conventionele methoden. Slechts door subsidies en belasting vermindering (betaald door de belastingbetaler) is het mogelijk wind- of andere `groene'-energie te leveren tegen een tarief dat overeenkomt met de tarieven van de conventioneel opgewekte energie.

Wel bedacht moet worden dat het belastinggeld nodig voor deze subsidiëring van `het milieu', voornamelijk moet worden opgebracht met arbeid die de conventionele zogenaamde `vervuilende' energie gebruikt.

Remmelts de Vries adviseert de groene stroom van Nuon te weigeren. Hij kan algemener zijn. Men doet er verstandiger aan alle groene stroom te weigeren. Er valt te verwachten dat de Nederlander op gelijke wijze zal worden opgelicht als met het aardgas in de jaren zestig. Zelf heb ik een aantal energiemaatschappijen die mij `groene' stroom voor aantrekkelijke tarieven aanboden gevraagd mij zwart op wit te garanderen dat, als het contract mij (op termijn) niet zou bevallen, ik zonder kosten terug zou kunnen keren naar mijn oorspronkelijke energieleverancier of condities. Geen van hen ging hierop in. Men kan verwachten dat zodra de groene stroom door een voldoend aantal klanten wordt afgenomen de prijs fors zal stijgen en dan kan men niet terug behalve tegen hoge kosten.

Hoewel niet om dezelfde redenen, ondersteun ik het standpunt van Remmerts de Vries volledig.

    • H.F.R. Schöyer