Ontvoeringen Irak schokken Frankrijk

De Franse regering, alle politieke partijen en alle moslimorganisaties in Frankrijk hebben gisteren opgeroepen tot de onmiddellijke vrijlating van twee in Irak ontvoerde Franse journalisten.

Unaniem wezen zij de voorwaarde voor vrijlating van de hand: intrekking van een wet die de hoofddoek op openbare scholen verbiedt en die deze week van kracht wordt. De ontvoerders, die zich het `Islamitische Leger in Irak' noemen, stelden Frankrijk zaterdagavond een ultimatum dat vanavond omstreeks kwart voor negen afloopt.

De twee journalisten, Georges Malbrunot (verslaggever van dagblad Le Figaro) en Christian Chesnot (freelancer voor Radio France International), verdwenen op 20 augustus. Zaterdag zond de Arabische televisiezender Al-Jazira een video uit waarop beide journalisten, vermoeid en ongeschoren, te zien waren. In een verklaring eiste het `Islamitische Leger' intrekking van de wet op de hoofddoek, zonder evenwel expliciet te dreigen de twee ontvoerden te vermoorden.

In Frankrijk is met ontzetting gereageerd op de ontvoering en de eis van de ontvoerders. President Chirac riep gisteravond op radio en televisie `plechtig' op tot vrijlating van de twee. Hij heeft Michel Barnier, minister van Buitenlandse Zaken, op een tocht langs Arabische leiders gezonden ,,om de noodzakelijke contacten te leggen en ter plaatse de inspanningen van onze diplomatieke diensten te coördineren''. Chirac heeft een bezoek van twee dagen aan Rusland teruggebracht tot een werkbespreking morgenavond.

Premier Jean-Pierre Raffarin heeft twee `crisisvergaderingen' belegd met betrokken ministers. Minister van Binnenlandse Zaken Dominique de Villepin heeft gisteren vertegenwoordigers van de belangrijkste moslimorganisaties ontvangen. Met hen aan zijn zijde wees hij in een verklaring aan de pers ,,op de kracht van de nationale eenheid''.

Dalil Boubakeur, rector van de Grote Moskee van Parijs en voorzitter van de Moslimraad, riep de moslims van Frankrijk op ,,deze laakbare acties in naam van de islam te verwerpen en geen enkele reactie te geven die erop zou kunnen wijzen dat deze lieden in ons belang handelen''.

Lhaj Thami Breze, voorzitter van de fundamentalistische vleugel van de moslimraad, zei dat de ontvoerders ,,vijanden van de islam'' zijn. Breze is een fel tegenstander geweest van de wet tegen de hoofddoek, maar wijst ,,iedere druk van buiten op Frankrijk, een met Irak bevriend land'' af. In een interview met Le Figaro vanochtend zegt hij zelfs de wet geaccepteerd te hebben en alleen nog jurisprudentie uit te willen lokken over de vraag of de wet iedere hoofdbedekking verbiedt.

Het dagblad Le Monde meldt vanmiddag dat een zekere `Liga voor de rechten van het Iraakse volk' zegt contact te hebben met de ontvoerders. Deze zouden hebben toegezegd de journalisten vrij te laten ,,uit respect voor de positie van de Franse regering en het Franse volk''.

    • Pieter Kottman