Minister: kruizen langs weg mogen

Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) wil nabestaanden van verkeersslachtoffers ,,zo veel als mogelijk'' toestemming verlenen om op de plaats van het ongeval gedenktekens te plaatsen.

Wel mag een gedenkteken alleen worden opgericht op een plek waar het de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt, zo schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Het plaatsen van een gedenkteken in de vorm van bloemen, een kruis of een aandenken kan ,,helpen bij de rouwverwerking'', aldus Peijs. ,,Daarnaast kunnen gedenktekens bijdragen aan verhoging van het veiligheidsbesef van de weggebruikers.''

Op dit moment bestaan er geen algemene regels voor het plaatsen van gedenktekens voor verkeersslachtoffers, die veelal in de berm zijn opgericht.

Minister Peijs wil daar nu verandering in brengen. Er komt geen algemene regeling van het rijk, maar wel ,,condities'' waaronder provincies en gemeenten toestemming kunnen verlenen. De minister hoopt dat de lagere overheden haar overwegingen zullen volgen.

Gedenktekens zijn toegestaan mits voorbijgangers er niet door worden afgeleid van hun rijtaak, ,,doordat er obstakels in de berm staan of doordat er voertuigen stoppen bij het gedenkteken voor bezoek of onderhoud''. Het grootste deel van het rijkswegennet is ongeschikt voor gedenktekens, stelt Peijs, omdat daar met hoge snelheid wordt gereden en er situaties bestaan die bijzondere aandacht van de weggebruiker vraagt. Daar zijn alternatieven gewenst. ,,Te denken valt aan verzorgingsplaatsen, bermen langs parallelwegen of plekken in de berm die via het onderliggend wegennet bereikbaar zijn.''

Goedkeuring voor plaatsing door de wegbeheerder hangt verder af van de vraag hoe lang een gedenkteken zal blijven bestaan, en of het één ongeval herdenkt dan wel een algemener karakter draagt, en of het vaak wordt bezocht en onderhouden. Gedenktekens mogen ook geen belemmering vormen voor werkzaamheden aan de weg, schrijft de minister. ,,Als hiervoor het gedenkteken verplaatst moet worden, zal in overleg met de nabestaanden een zo goed mogelijke nieuwe locatie worden gezocht.''

Tenslotte moet het gedenkteken worden vervaardigd, geplaatst en onderhouden op kosten van de initiatiefnemer, aldus de minister.