`Kunst krijgt veel te weinig respect'

Op de opening van zijn Theaterfestival gisteravond in Amsterdam heeft directeur Arthur Sonnen de regering een kunstvijandige houding verweten, en riep hij haar op om de voorgenomen bezuinigingen op kunst niet uit te voeren: ,,In het belang van het land en van de kunst vraag ik u: Wees sterk, heb moed terug te keren op uw dwaalspoor en wees zuinig op kunst.''

Volgens Sonnen komt de kunstvijandige houding voort uit een algemeen heersend gebrek aan respect: ,,Kunst is in Nederland relatief onbelangrijk, omdat het maatschappelijk nut onderschat wordt. Het wordt weggezet als een vorm van afwijkend gedrag dat liefst op badinerende toon besproken wordt. In Nederland doen we alleen aan meningen. Voor kunst is overtuiging nodig.''

Sonnen viel de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad aan die in het voorjaar adviseerden om zijn Theaterfestival geen subsidie meer te geven. Omdat de raden het festival verweten te weinig publiek te trekken, hekelde Sonnen het denken in kijkcijfers van de raden. Volgens hem is publiek essentieel als actieve participant, maar is er sprake van een sterk gedifferentieerd publiek dat je niet op een hoop moet vegen.

Na Sonnen hield Schelto Patijn, oud-burgemeester van Amsterdam, de officiële openingstoespraak, door het festival de `State of the Union' genoemd. Patijn zei dat door de Europese eenwording de kansen voor de ontwikkeling van een Europese kunst groter zijn dan ooit, maar constateert dat hierover nauwelijks wordt nagedacht, zeker niet in Nederland. Patijn keerde zich tegen de angstige, onwelkome houding in Nederland en de neiging om zich naar binnen te keren: ,,Het debat over kunst en cultuur is hier vooral een debat in eigen kring. We kennen elkaar in cultureel Europa steeds minder en minder. Als we het over Europa hebben bedoelen we onszelf en projecteren dat op anderen.''

Ook Patijn riep parlement en regering op om niet op kunst te bezuinigen, en stelde verbijsterd vast dat achter deze bezuinigingen geen enkel inhoudelijk idee zit: ,,Nergens is uiteengezet wat de waarde van kunst en cultuur is voor de samenleving.'' Hij besloot in somberheid: ,,Daar zitten we dan aan het begin van de herfst, onzeker over de toekomst van onszelf, zonder ideeën over de richting van onze cultuur, met nieuwe onbekende Europese partners, met nog onbeminde nieuwe landgenoten. Innerlijk zijn we een verzameling scherven.''

Het Theaterfestival wordt tot 11 september in Amsterdam en Gent gehouden.