Bush niet om in beleid `klimaat'

De Amerikaanse president, George Bush, ontkent dat zijn regering een ommezwaai heeft gemaakt in het denken over klimaatverandering.

Vorige week stuurde de regering een reeks ambtelijke rapporten naar het Congres waarin wetenschappelijke inspanningen voor het komende jaar beschreven worden. Een van de rapporten handelde over het klimaat. Daarin staat dat onderzoek uitwijst dat de stijging van temperatuur in Noord-Amerika tussen 1950 en 1999 niet alleen met natuurlijke schommelingen in het klimaat te verklaren zijn. Het rapport spreekt van ,,antropogene krachten door toename van broeikasgassen in de atmosfeer''.

The New York Times concludeerde dat het rapport, dat begeleid werd door een door de ministers van Handel en Energie ondertekende brief, een beleidswijziging betekende ten opzichte van de tot nu toe volgehouden visie dat het broeikaseffect onbewezen was.

Toen journalisten van The New York Times Bush echter dit weekeinde in een vraaggesprek voorhielden dat de regering kennelijk van mening is veranderd, zei hij: ,,Is dat zo? Ik denk het niet.''

Ook Steve Sawyer, klimaatdeskundige van de milieuorganisatie Greenpeace, betwijfelt dat er sprake is van een veranderde visie. ,,Het is verkiezingstijd'', aldus Sawyer, die veronderstelt dat Bush met zijn opmerking ,,wel eens zou kunnen proberen om het moeilijk grijpbare politieke middenveld te bespelen''. Ook Pal Prestrud van het in Oslo gevestigde Centrum voor internationaal klimaat- en milieuonderzoek verwacht geen radicale wijziging van de Amerikaanse milieupolitiek zolang Bush in het Witte Huis zit.

Maar volgens Hans Joachim Schellnhuber van het Britse Tyndall Center voor klimaatonderzoek is het rapport wel degelijk belangrijk. ,,Als Bush wint, zou hij wel eens gedwongen kunnen worden om zijn tegenstand tegen het idee van klimaatverandering af te zwakken en dat zou een voordeel kunnen zijn.''

De Amerikaanse regering voelt niets voor een verplichte reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Bush wees daarom kort na zijn aantreden het Kyoto-protocol af, waarin internationale afspraken over die reductie tot 2012 zijn vastgelegd. Bush heeft de industrie en elektriciteitsmaatschappijen opgeroepen om vrijwillig hun kooldioxide-uitstoot terug te dringen. Maar critici denken dat Bush vooral de energieverslindende manier van leven van veel Amerikanen wil beschermen.

De Democratische presidentskandidaat John Kerry is voorstander van een strenger milieubeleid en het terugdringen van broeikasgassen. Maar Kerry heeft ook gezegd dat hij het ,,te laat'' vindt om nog aan het Kyoto-protocol deel te nemen. Het Amerikaanse Congres heeft eerder in grote meerderheid ratificatie van `Kyoto' afgewezen.