Wetenschap en fatsoen

VORIGE WEEK schreef ik over een deze zomer verschenen onderzoek van het Centraal Planbureau, dat uitwees dat een jaar langer studeren later 7 tot 9 procent meer inkomen oplevert. En dat studenten daarom best wat meer mogen bijdragen aan hun studie. Omdat het onderzoek berustte op allerlei speculatieve aannamen noemde ik dat boterzacht.

Eveneens deze zomer maakten vijf Nederlandse wetenschappers zich schuldig aan vergelijkbare speculatieve praktijken. Zij deden dat in een open brief in het Reformatorisch Dagblad. Daarin vroegen zij aandacht voor de toekomst van het huwelijk in Nederland. Als wetenschappers, zo stelden zij nadrukkelijk, en zij voegden daaraan toe dat zij verschillende academische disciplines vertegenwoordigden waarin het huwelijk onderwerp van studie vormt.

De afgelopen 15 jaar, aldus de vijf heren, daalde het aantal huwelijken en steeg het aantal buitenechtelijk geboren kinderen. Op grond hiervan concludeerden zij – nee, dat deden zij niet. Zij concludeerden niets, zij suggereerden: ``Het lijkt erop dat mensen het huwelijk zowel voor zichzelf als voor hun kinderen niet langer van betekenis vinden. Dit is volgens ons een buitengewoon schadelijke ontwikkeling, vooral voor de buitenechtelijk geboren kinderen.'' Vervolgens koppelden zij daaraan de suggestie dat de devaluatie van het traditionele huwelijk het gevolg zou zijn van de legalisering van het homohuwelijk, om in één adem op te merken dat wat dit betreft het beschikbare wetenschappelijke bewijsmateriaal geen definitieve conclusies toelaat. Maar dat belette het vijftal niet te concluderen dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat dit wel het geval is.

Nu wil het toeval dat deze zomer in Frankrijk voor het eerst een homohuwelijk werd gesloten. De plechtigheid vond plaats onder leiding van Noël Mamère, Kamerlid van de Groenen, die, zoals zoveel Franse politici, tevens burgemeester is. Omdat Mamère met het sluiten van dat huwelijk tussen twee mannen handelde in strijd met de wet, werd hij enige tijd geschorst en vervolgens werd het huwelijk door de rechter ongeldig verklaard. In Nederland wordt ongeveer 30 procent van de kinderen buitenechtelijk geboren, in Frankrijk is dat percentage 40. Zonder homohuwelijk dus.

Het vijftal publiceerde zijn open brief niet voor de lezers van het Reformatorisch Dagblad, want die hoeven niet van deze inzichten te worden overtuigd. Ook niet voor de discussie in Nederland, daarvoor is de selectieve en suggestieve aanpak te doorzichtig. Nee, deze fundamentalistische beschouwing over de ontsporende werking van het homohuwelijk was bedoeld om argumenten aan te dragen voor het christen-fundamentalistische verzet tegen het homohuwelijk in Amerika. Daar maken de mannenbroeders inmiddels gretig gebruik van deze wetenschappelijke informatie.

Is dat erg? Uit wetenschappelijk oogpunt is het natuurlijk onacceptabel wat dat stelletje heeft gedaan, maar daar staat tegenover dat het allemaal gebeurde ter meerdere eer en glorie van de Heere Jezus. Om Hem te dienen, hoef je het natuurlijk niet zo nauw te nemen met fatsoen of wetenschappelijke integriteit. Het Doel heiligt de middelen. Heel anders ligt het wanneer wetenschappers hun integriteit laten varen om de Heere Balkenende en zijn beleid te behagen. Daarom is het schandalig dat het CPB een net zo zeer van speculaties aan elkaar hangend onderzoek publiceerde dat het regeringsbeleid om studenten meer voor hun studie te laten betalen, ondersteunde. Balkenende is warempel Jezus niet en dat dienen ze bij het CPB toch te weten.

prick@nrc.nl

    • Leo Prick