Trage afgifte suikers uit de voeding helpt bij afvallen

Een dieet met suikers en koolhydraten die niet snel in het bloed worden opgenomen leidt tot een lager lichaamsgewicht, een afname van de hoeveelheid lichaamsvet en een kleinere kans op het ontstaan van hart- en vaatziekten en diabetes. Dit al langer bestaande vermoeden is bevestigd in een volgens een strikt protocol opgezet onderzoek met ratten, uitgevoerd in het Children's Hospital in Boston (The Lancet, 28 aug).

Koolhydraten in de voeding worden afgebroken tot suikers die vervolgens dienen als brandstof voor het lichaam. De suikers uit verschillende bronnen worden met verschillende snelheden afgebroken en in het bloed opgenomen. Een maat voor de snelheid waarmee de suikers in het lichaam beschikbaar zijn is de glycemische index (GI). Voedingsmiddelen met een hoge GI zijn bijvoorbeeld aardappelen, witbrood, pasta en bier en die leveren snel veel suikers. Mensen die deze snelle energie niet direct gebruiken zetten het overtollige aanbod om in lichaamsvet, zegt de GI-theorie. Is de glycemische index laag, bijvoorbeeld bij volkorenbrood, groente en fruit, dan komen de suikers veel gespreider vrij. Deze redenering lag onder andere ten grondslag aan het Montignac-dieet, maar was niet door gedegen onderzoek geschraagd.

In dit onderzoek kregen twee groepen ratten gedurende 10 weken een dieet met hetzelfde koolhydraatgehalte. Elf dieren kregen koolhydraten met een hoge GI en tien andere koolhydraten met een lage GI. De porties waren zo groot dat de ratten in beide groepen gemiddeld hetzelfde gewicht hielden. De dieren uit de hoge GI groep hadden echter 71 procent meer lichaamsvet dan hun soortgenoten uit de andere groep. Het extra vet was voornamelijk in de buik opgeslagen. Bij mensen geldt buikvet (de appelvorm) als risicofactor voor hart- en vaatziekten. Binnen de hoge GI groep werden ook afwijkingen vastgesteld die voortekenen van ouderdomsdiabetes kunnen zijn.

Onderzoeksleider David Ludwig vindt de resultaten van dit rattenonderzoek duidelijk genoeg om met een goed opgezette trial onder mensen de effecten van voeding met een lage glycemische index te toetsen. Hij is alvast begonnen.

    • Huup Dassen