Top Copaco verhoord na BTW-fraude

Directeuren van het beursgenoteerde IT-bedrijf Copaco worden deze maand bij de rechter-commissaris verhoord over BTW-fraude waarin een medewerker van het bedrijf betrokken zou zijn geweest.

Dit staat in justitiële documenten. De directeuren, onder wie financieel directeur W. Geraats en directeur van Copaco Nederland M. Cox, zijn als getuige door de rechtbank opgeroepen omdat advocaten van enkele verdachten menen dat Copaco een sturende rol in de BTW-fraude heeft gespeeld. Copaco had vorig jaar een omzet van een kleine 400 miljoen euro en maakte een winst van 4,6 miljoen euro. Ex-politicus Hans Wiegel is president-commissaris bij het Eindhovense bedrijf, een internationale computergroothandel. Copaco ontkent de beschuldigingen.

In het onderzoek zijn in de Verenigde Staten, Slovenië en Nederland arrestaties verricht, onder wie een oud-medewerker van Copaco, Boris V. Hij heeft bij de Fiod een bekentenis afgelegd dat hij vanuit Copaco van 2001 tot voorjaar 2002 aan de opzet van een BTW-carrousel heeft meegedaan. Daarbij zijn handelsstromen zodanig gemanipuleerd dat BTW in rekening werd gebracht maar niet doorbetaald. Door de fiscus voor te wenden dat de BTW wel is doorbetaald is de staat voor 19 procent van de omzet benadeeld. In deze zaak is berekend dat 6 miljoen euro is ontdoken, aldus het strafdossier.

De belastingdienst is de fraude via Copaco op het spoor gekomen. Na een controle waarin het vermoeden van fraude rees, liet Copaco zelf onderzoek doen. Hierna is de belastingdienst verwittigd van de vermoedelijke BTW-fraude. In het strafrechtelijk onderzoek dat daarop is gevolgd, zijn vijf personen als verdachte aangemerkt, onder wie ex-medewerker Boris V. Justitie heeft nog niet besloten of Copaco zelf wordt vervolgd.

Het OM beaamt dat dit nog besloten moet worden. Volgens advocaat C. Starmans uit Utrecht is dit eigenaardig. Hij heeft de rechtbank in Den Bosch daarom bewogen de functionarissen van Copaco te horen. Het gaat daarbij behalve om Geraats en Cox ook om lagere medewerkers. Starmans zegt dat ,,het OM in zijn onderzoek een reeks gegevens over de waarschijnlijk actieve medewerking van Copaco aan de fraude heeft genegeerd''.

[vervolg COPACO: pagina 25]

COPACO

'Directie wist van niets'

[vervolg van pagina 23]

Zo heeft Boris V. verklaard dat hij onder druk stond om zoveel mogelijk omzet te maken. Hij was in korte tijd in staat de omzet met enkele tientallen miljoenen op te zwepen, in een periode dat de ICT-markt aan het krimpen was.

Volgens Starmans ,,kan de directie van Copaco deze bijzondere omzetstijging niet zijn ontgaan'' omdat hij in acht maanden bijna vijf procent extra omzet genereerde.

Bij V., die zegt dat Copaco niet van de fraude wist, heeft de politie volgens het strafdossier thuis twee wapens en een kogelvrij vest aangetroffen. Ook is in het onderzoek gebleken dat V. als Copaco-medewerker privé kleine klusjes deed voor een zoon van de algemeen directeur van Copaco. Volgens Starmans wettigen al deze feiten het vermoeden dat de rol van Copaco in de fraude groter was dan bekend is.

Copaco-directeur J. Reijers benadrukt dat de fraude zich buiten het blikveld van de directie heeft afgespeeld. Hij zegt dat in de ICT-sector veel grillige omzetbewegingen bestaan en spreekt tegen dat V. onder druk stond de omzet te vergroten. Wiegel, die niet bereikbaar was, is deze week ,,min of meer'' over de verhoren van Copaco-personeel geïnformeerd, zegt hij. De beurs is donderdag op de hoogte gesteld, nadat deze krant vragen had gesteld. De eerste verhoren zullen 14 september plaatsvinden.

    • Tom-Jan Meeus