Tavecchio

In het artikel `Allemaal juffen' (W&O, 21 augustus) is de Amsterdamse hoogleraar Kinderopvang Louis Tavecchio geciteerd. Het citaat ``mannen hebben wel degelijk een andere lesaanpak. Ze zijn empathischer, experimenteler'' is onjuist. Hier had moeten staan: ``Mannen hebben wat meer empathie voor typisch jongensgedrag, ze zijn experimenteler.'' Onze excuses aan prof. Tavecchio.