Sportvissers vangen heel veel

Sportvissers in de Verenigde Staten slaan bijna een kwart van de overbeviste zeevissoorten aan de haak. De invloed van recreatief zeevissen is twee keer zo groot als tot nu toe werd aangenomen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Amerikaanse biologen onder leiding van Felicia Coleman van de Florida State University. De resultaten daarvan publiceerden zij deze week in de online editie van het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Science.

De vangst van zeesportvissers bedroeg in 2002 vier procent van de totale Amerikaanse zeevisvangst. Dat lijkt bescheiden, maar als de grote industriële visvangsten zoals die van haringachtigen en koolvis buiten beschouwing worden gelaten, neemt het aandeel van de pleziervangst al toe tot 10 procent. Bovendien, zo schrijven de onderzoekers, hebben sportvissers het vaak voorzien op vissoorten die al overbevist zijn. En daar vissen ze in vergelijking met de commerciële visserij een belangrijk deel van op.

Volgens het onderzoek vangen de sportvissers maar liefst 93 procent van de red drum (Sciaenops ocellatus) in de zuidelijke Atlantische Oceaan, 87 procent van de bocaccio (Sebastes paucispinus) aan de Amerikaanse westkust en 59 procent van de red snapper (Lutjanus campechanus) in de Golf van Mexico.

Hoewel de vangst per sportvisser meestal bescheiden blijft, is de impact van het totaal groot. De Amerikaanse pleziervisserij op zee is de afgelopen jaar enorm gegroeid; er zijn meer dan tien miljoen hengelaars in de VS. Met moderne boten en professionele hulpmiddelen als sonar en gps sporen zij de vis bijna moeiteloos op.

Voor de commerciële visvangst gelden strenge regels, maar de recreatieve visvangst is nauwelijks gereguleerd. Dat is een grote lacune, vindende onderzoekers, met name gezien de grote aantallen waarom het gaat en de kwetsbaarheid van de beviste populaties.

Bij gebrek aan een strenge regulering doorkruist de recreatieve visserij een duurzaam visserijbeleid, en kunnen ecologische en economische gevolgen niet uitblijven, stellen de onderzoekers.

The Recreational Fishing Alliance, een vereniging van 90.000 Amerikaanse sportvisfanaten, zei gisteren in The New York Times dat de nieuwe getallen niet kloppen. De organisatie kondigde verder aan te gaan protesteren tegen beperkende regelgeving van de overheid ten aanzien van de sportvisserij.