PvdA en SP: uitleg verdwenen subsidie

De Tweede-Kamerfracties van PvdA en SP hebben minister Veerman (Landbouw) opheldering gevraagd over de situatie bij de stichting Stoas in Wageningen. Deze stichting, verantwoordelijk voor de agrarische lerarenopleidingen in Dronten en Den Bosch, heeft 3,7 miljoen euro aan subsidiegeld overgeheveld naar een private holding.

Dit is volgens drie accountantsrapporten, in bezit van NRC Handelsblad, in strijd met de wet en enkele subsidieregels. De commerciële tak van Stoas verdiende geld met onder meer consultancy en de promotie van Chileense uien, maar leed hier sinds 2000 grote verliezen op. Met subsidiegeld dat was bedoeld voor onderwijs werd geprobeerd dit te compenseren.

Ondanks een tip van Veerman heeft de commissie-Schutte, die in april een onderzoek presenteerde naar fraude in het hoger en beroepsonderwijs, het geval niet gemeld. Kamerlid Hamer (PvdA) en haar collega Vergeer (SP) zijn hier verbaasd over, omdat het rapport een volledig overzicht zou geven van zulke overtredingen.

Uit het onderzoek van de commissie bleek dat hogescholen, mbo's en universiteiten de afgelopen jaren minstens 58,4 miljoen euro ten onrechte overheidsgeld hebben ontvangen. ,,Maar we horen de laatste tijd steeds meer signalen dat het rapport van Schutte onvolledig is'', aldus Kamerlid Hamer. ,,Er is waarschijnlijk veel meer aan de hand dan wat de commissie heeft beschreven. Dat laten instellingen soms zelf ook doorschemeren.''

Een woordvoerder van de commissie zegt dat de situatie bij de stichting Stoas wel aan de orde is geweest. Toch werd besloten de verdwenen 3,7 miljoen niet te vermelden, omdat de Kamer al op de hoogte zou zijn van de situatie. Minister Veerman schreef de Kamer in februari dat er sprake was van ,,onrechtmatig gebruik'' van overheidsgeld.