Ontstoken kaakbot verhoogt kans op hersenberoerte

Ernstige ontstekingen van het kaakbot vormen een risicofactor voor het ontstaan van lichte beroertes en bloedingen in de bloedvaten in de hersenen. Een groep Duitse tandheelkundige onderzoekers concluderen dit na uitgebreid tandheelkundig en röntgenologisch onderzoek van ruim 300 patiënten, gemiddeld drie dagen nadat ze vanwege een kleine beroerte in het ziekenhuis waren opgenomen. Deze personen bleken representatief te zijn voor de patiënten die al jaren in dit hospitaal voor deze klachten werden opgenomen (Journal of Clinical Periodontology, juli 2004).

De onderzoekers vergeleken de gebitsgegevens van de patiënten met die van 300 gezonde personen die at random uit dezelfde regio waren geselecteerd en die voor wat betreft leeftijd (18-75 jaar) en sekse volkomen vergelijkbaar waren met de patiëntengroep. Alle personen kregen verder een vragenlijst voorgelegd waarin onder meer uitgebreid werd geïnformeerd naar hun ziektegeschiedenis en tandheelkundige achtergrond, hun drank- en voedingsgewoonten, hun rookgedrag en hun sociaal-economische status. Na grondige analyse van de onderzoeksgegevens bleken de patiënten, naast de bekende risicofactoren voor het ontstaan van TIA's en lichte beroertes (zoals hoge bloedbloeddruk, diabetes mellitus, hoge alcoholconsumptie) aanzienlijk meer kaakbotontstekingen (parodontitis) en kaakbotverlies in hun monden te hebben. Omdat roken zowel de kans op beroerte als het krijgen van parodontitis verhoogt volgde een aparte analyse, waaruit bleek dat de gebitsziekte de kans op een beroerte nog eens extra verhoogt.

De onderzoekers merken op dat parodontitis een chronische, infectieuze, nu en dan opvlammende gebitsziekte is die moeilijk valt te karakteriseren. Zij gebruikten het aanhechtingsverlies van het tandvlees aan het kaakbot en de mate van bloeding van het tandvlees als objectieve maat voor de ernst van de situatie. In de mond van de beroertepatiënten was de ziekte duidelijk heftiger aanwezig dan bij de controlepersonen.

De onderzoekers stellen op basis van de literatuur vast dat pathogene mondbacteriën en hun giftige afbraakproducten door het kauwen van voedsel en door tanden borstelen in de bloedbaan kunnen komen en zich zo doende verder in het lichaam kunnen nestelen. Bijvoorbeeld aan de binnenkant van bloedvaten, waar de micro-organismen ontstekingen kunnen veroorzaken. Die ontstekingsprocessen kunnen bloedstolsels doen ontstaan die elders in het lichaam of in het hoofd voor verstoppingen in kleine bloedvaten en bloedingen kunnen veroorzaken.

    • M.A.J. Eijkman