Multi

Een van de meest populaire conventies in ons deel van de bridgewereld is de Multi-coloured 2♦ opening. De Multi, zoals deze opening in de wandeling heet, is in de jaren tachtig komen overwaaien uit Engeland en heeft met name in ons land opgang gemaakt. Over de duim schat ik dat iets van vijftienduizend van de in totaal honderdduizend leden van de Nederlandse Bridge Bond deze conventie speelt of in ieder geval kent. In de hoofdvariant zit een zwakke twee in harten of schoppen en een sterke gebalanceerde hand van 25 tot 26 punten. Tegenwoordig zit daar vaak nog een mancheforcing-in-een-lage-kleur bij. Het handige van de Multi is tweeledig. Enerzijds win je als openende partij biedruimte. Voor verschillende type handen heb je maar één openingsbod nodig. Anderzijds hebben onervaren spelers moeite zich er tegen te verdedigen. Dat laatste is ook de reden dat bijvoorbeeld de Noord-Amerikaanse bridgebond de conventie alleen maar toestaat bij wedstrijden op het hoogste niveau. In onze contreien doen we niet zo kinderachtig en is de Multi altijd en overal toegestaan. Een karakteristiek voorbeeld van rijp tegen groen op dit punt komt uit het gemengde parentoernooi van de onlangs in Scheveningen gehouden UMW Bridgeweek.

W/OW

♠ V 8 6

♡ A H 5 4

♦ 9 4

♣ A B 9 3

♠ A B 9 5 3 2

♠ 10 7 4

♡ 9 8

♡ B 2

♦ A 7 3

♦ H V 10 5 2

♣ 8 5

♣ V 7 4

♠ H

♡ V 10 7 6 3

♦ B 8 6

♣ H 10 6 2

West

Noord

Oost

Zuid

Van Dalen

De Koning Gans

2♦1)

pas

2♡2)

pas

2♠3)

2SA

pas

3SA

pas

pas

pas

1) Multi; 2) pas of corrigeer; 3) zwakke twee schoppen

De beste verdediging met de noordhand is om over 2♦ te beginnen met doublet: gebalanceerd met 12-14 punten. Oost zal dan 2♡ bieden en zuid kan, al naar gelang de afspraken, voor straf doubleren of 3♡ bieden. Er zit zelfs 4♡ in als je ♣V vindt. Aan tafel liepen NZ achter de feiten aan en lukte het hen niet meer de hartenfit te ontdekken. Driesans ging twee down en vormde een topscore voor de latere winnaars, Anita van Dalen en Gijs de Koning Gans uit Zwolle.