Monetaire vuurpijlen over de pensioeningreep

Met de caption `lood om oud ijzer' wordt in NRC Handelsblad van 13 augustus het zoeklicht gericht op de faits et gestes van de heer N. Wellink. Het betreft het onttrekken van 55 miljoen euro van (de aan de Staat der Nederlanden toekomende) opbrengst van de Nederlandsche Bank.

Let wel, DNB maakt geen winst zij legt naar believen een heffing op aan het Nederlandse bankwezen. Even enkele jaren terug: er ontstond toenmaals enige ophef over het feit dat mijnheer Wellink met 80 miljoen gulden een grand seigneur-gebaar maakte met aankoop en schenking van een schilderijtje. En ook: terwijl de ECB vrijwel alle DNB-taken zou overnemen zodat slechts de functie van doorgeefluik van euro's restte werd het aantal personeelsleden op onverantwoorde wijze sterk uitgebreid, in plaats van geleidelijke afbouw.

Het kabinet zocht een elegante oplossing: een functie voor hem bij de Bank for International Settlements in Basel. Kicked upstairs, zo te zeggen. Niet goed: de heer Wellink begaf zich ongevraagd op het terrein van het Centraal Planbureau en lanceerde monetaire vuurpijlen over werkgelegenheid en economische ontwikkeling. En nu de pensioeningreep weer. Is er niet nog een functie bij de VN-afdeling Ontwikkelingshulp beschikbaar?

    • H.I. Ambacht
    • Drs. J.I. Braamhof