Invoerfout Schiphol hersteld

De zogenoemde invoerfout van de luchthaven Schiphol is hersteld. Vanaf volgende week donderdag zijn de geluidsnormen voor de Zwanenburgbaan weer zo bijgesteld, dat Schiphol niet hoeft te vrezen voor sancties als er tijdens piekuren meer dan achttien toestellen per uur vertrekken vanaf de Zwanenburgbaan. Ook kan vanaf volgende week een nieuwe route worden gevlogen vanaf de Polderbaan die de geluidsoverlast voor het dorp Spaarndam vermindert. Dat heeft staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) gisteren geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

De luchthaven Schiphol ontdekte anderhalf jaar geleden dat het opstellen van de plannen voor een nieuw vijfbanenstelsel per ongeluk te weinig starts had opgegeven voor starts tijdens de piekuren vanaf de Zwanenburgbaan. Daardoor voorzagen de grenswaarden van de handhavingspunten voor geluid ter hoogte van deze baan in maximaal 18 starts per uur in plaats van de gewenste 36 starts. Bij de parallelle Polderbaan waren juist te veel starts opgegeven. Deze invoerfout is nu hersteld, twee maanden voor het aflopen van het gebruiksjaar van de luchthaven.

,,Doordat de invoerfout is hersteld voordat Schiphol als gevolg daarvan milieugrenzen heeft bereikt, is voorkomen dat de sector directe economische schade ondervindt'', schrijft de staatssecretaris. ,,Die schade had kunnen optreden als vluchten die in dit gebruiksjaar reeds waren voorzien, niet hadden kunnen worden uitgevoerd. De mainportfunctie van Schiphol en met name de positie van KLM zou daardoor zeer sterk onder druk zijn komen te staan.'' Het herstel van de invoerfout heeft lang geduurd omdat er een nieuwe milieueffectrapportage moest worden gemaakt, ook voor wijziging van de route langs Spaarndam.

De fout veroorzaakte vorig jaar veel onrust onder omwonenden. Zij wantrouwden de bewering van Schiphol dat het een fout betrof. Ook na herstel van de invoerfout is het gebruik van de Zwanenburgbaan afgenomen, hoewel minder dan de bewoners aanvankelijk was voorgehouden. ,,De invoerfout heeft een vlekkeloze ingebruikname van de Polderbaan en het nieuwe milieustelsel in de weg gestaan'', schrijft Schultz. ,,Hoewel schade in economische zin is voorkomen, heeft de invoerfout wel tot onduidelijkheid en zelfs tot wantrouwen geleid bij omwonenden en bestuurders in de regio Schiphol.''