`Fahrenheit 9/11' heeft al effect in eigen land 3

Jan Donkers slaat de spijker op de kop. Michael Moore de les lezen vanuit de Hollandse leunstoel is volstrekt zinloze navelstaarderij. Wat de Hollandse commentatoren zouden moeten doen? Duidelijk maken (zoals Donkers) dat de informatieverzorging zoals wij die in Europa nog kennen in Amerika zo goed als niet bestaat en welke gevolgen die situatie heeft voor Europa en de rest van de wereld.

President Bush heeft onlangs zijn fiat gegeven aan een plan alle Amerikanen, met name kinderen, te verplichten zich op geestelijke gezondheid te laten onderzoeken. De hoogte van de mentale meetlat wordt ingesteld in samenwerking met de farmaceutische industrie. Wie afwijkt krijgt psychotrope geneesmiddelen voorgeschreven. USSR anno 2004. Wie de `Patriot Act' en `Homeland Security Act' doorleest, komt tot de conclusie dat de Verenigde Staten niet meer voldoen aan de minimale constitutionele normen die de EU aan lidstaten stelt. Onderhand financieren de nog kredietwaardige landen het Amerikaanse overheidstekort en stellen zo de VS al tientallen jaren lang in staat om buiten Noord-Amerika militair in te grijpen. Als het op vorm en inhoud aankomt, verdient Moore's `Fahrenheit' wellicht (hoogstwaarschijnlijk) geen Gouden Palm. De waarde van de film ontstaat tegen de achtergrond van de informatieve woestijn waarin de Amerikaanse mainstream media de doorsnee Amerikaan bewust laten verdrogen.

    • Bert Schwitters