`Fahrenheit 9/11' heeft al effect in eigen land 2

Jan Donkers wekt de indruk dat de Nederlandse critici van `Fahrenheit 9/11', waarvan ik er een ben, vinden dat die film de grond ingeboord had moeten worden. Daar gaat het mij niet om. George Bush is een politieke imbeciel (ook het ministerie van Buitenlandse Zaken van Noord-Korea spreekt wel eens de waarheid) en elk argument om hem niet herkiezen is welkom, maar, zoals het in de journalistiek heet: facts are sacred, en het aanwijzen van onwaarheden in non-fictie-producten behoort tot de taak van de serieuze journalistiek, ook wanneer het product op zichzelf sympathiek is. In het geval van `Fahrenheit 9/11' hebben de Nederlandse `kwaliteitskranten' die taak verzaakt.

Nee, zegt Donkers, wij zouden ons beter druk maken over de schrikbarende verschraling van de nieuwsvoorziening in de VS. In een land met gemiddeld 130 tv-kanalen per huishouden en een internetpenetratie van meer dan 70 procent zal dat zo'n vaart niet lopen.

Wie meent, zoals Donkers, dat wij Moore's missers door de vingers moeten zien, omdat hij zulk heilzaam werk doet onder de inlanders van Akron, Laramie, Witchita en Poughkeepsie, stelt zich paternalistisch op en miskent de zelfhelende kracht van de Amerikaanse democratie.

    • Jan Kuitenbrouwer