`Fahrenheit 9/11' heeft al effect in eigen land 1

Michael Moore doet in de film `Fahrenheit 9/11' (en ook trouwens in zijn andere documentaire: `Bowling for Colombine') een beroep op het geweten van ieder van ons en dat is lastig. En als iemand ons geweten aanspreekt, doet hij dat vanuit zijn eigen geweten, dat is een wetmatigheid. Dat is waar het uiteindelijk om draait bij deze film en mijns inziens ook de bedoeling van de filmmaker zelf. We kunnen de film in detail gaan bekijken en allicht zogenaamde feiten vinden die niet kloppen. Maar de essentie van wat hij wil zeggen is veel belangrijker dan de wijze waarop hij dat doet.

Wat wil hij zeggen? Hij duidt op een groot onrecht en maakt dit met zijn film bespreekbaar, toegankelijk voor iedereen! Hij is eerlijk verontwaardigd over de hele gang van zaken zoals die op dit moment in Amerika plaatsvindt. De indoctrinatie van een heel volk door een regering die kil en berekenend te werk gaat met als enige doel het politieke machtsspel zo lang mogelijk te laten voortduren om de eigen belangen zeker te stellen, is een, op zijn zachtst gezegd, grote zorg van Michale Moore. Deze zorg, deze verontrusting die gepaard gaat met diepe, intense gevoelens van verontwaardiging, ligt ten grondslag aan deze film en dat moeten we niet vergeten. De film tot op het bot analyseren, zoals door verschillende journalisten wordt gedaan, is in dit geval totaal misplaatst, omdat men dan voorbijgaat aan de werkelijke betekenis ervan.

Daar komt nog bij dat de film vooral bedoeld is voor het eigen volk en daarom ben ik het volledig eens met Jan Donkers (Opinie & Debat van 21 augustus) als hij zegt dat we ons eerst eens zouden moeten verdiepen in deze nieuwe Amerikaanse cultuur van persbeteugeling waarin voortdurend iets wordt achtergehouden en waarin het publiek zelfs wordt voorgelogen. We zouden misschien maar eens uit die Nederlandse luie stoel moeten komen en ons werkelijk moeten afvragen tegen welke achtergrond deze film geplaatst dient te worden. Ik ben ervan overtuigd dat de film zijn (reeds getoonde) effect al bewezen heeft in eigen land en dat zegt genoeg!

    • Elly Beeren