De LPF

In onze ogen is de vereniging failliet en zijn de inkomsten te laag om tot sanering over te kunnen gaan anders dan faillissement of surseance.

(Henrick Fabius in de brief waarin hij het voorzitterschap van de LPF neerlegt, 22 augustus)

De chaos en de onrust binnen de LPF belemmert de fractie in haar functioneren. We willen af van het gedonder.

(Hilbrand Nawijn, woordvoerder LPF-fractie, 24 augustus)

De partij heeft acht leden verloren, maar de leden van de LPF hebben hun partij weer terug.

(Jan Belder, partijvoorzitter LPF, 24 augustus)

Doordat de organisatorische puinhoop nu ook het imago van de LPF-fractie uitholde, kon die, om nog serieus genomen te worden en de LPF-kiezers zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, niet anders doen dan afscheid nemen van de partij.

(Hoofdartikel De Telegraaf, 25 augustus)

We moeten snel af van het aura van het vastgoedwereldje dat om ons heen hangt.

(Hilbrand Nawijn in Algemeen Dagblad, 25 augustus)

Tot begin vorig jaar waren in de fractie de chaos en de onrust zeker zo groot. Het verschil is dat Mat Herben en zijn fractiegenoten na de verkiezingen van 2003 hard en eensgezind aan het werk zijn gegaan, terwijl het partijkantoor een broeinest bleef van conflicten en intriges.

(Reconstructie de Volkskrant, 25 augustus)

Ik zie er wel wat in (in samenwerking met de LPF-fractie, red). Ik heb begrepen dat het LPF-bestuur dat min of meer had verboden, maar dat bestuur is nu weg.

(Ronald Sørensen, fractieleider Leefbaar Rotterdam, in de Volkskrant 26 augustus)

De fractie wilde al langer van ons af en daarom heeft men allerlei verhalen opgeklopt. Om die reden ook heeft men het faillissement aangevraagd. Ze proberen al maanden om tot zaken te komen met Leefbaar Rotterdam.

(LPF-Partijdirecteur Ruud Both, in NRC Handelsblad 26 aug)