Bush erkent in Irak foute inschatting

De Amerikaanse president, George Bush, heeft gisteren voor het eerst erkend dat hij inschattingsfouten heeft gemaakt met betrekking tot de naoorlogse situatie in Irak.

In een interview in The New York Times noemde Bush het al zeventien maanden durende oproer in Irak een onbedoeld bijproduct van de snelle militaire overwinning op het bewind van president Saddam Hussein. Volgens Bush gaf de snelle overwinning de indruk dat alles gemakkelijk ging, terwijl in feite Saddams strijders zich mét hun wapens verspreidden en het verzet sneller dan voorzien organiseerden en ontwikkelden. Bush sprak van een ,,slechte evaluatie van de omstandigheden'' in Irak na de val van Saddam Hussein.

De Amerikaanse regering had een makkelijke zege en snelle demcoratisering in Irak beloofd. Maar anderhalf jaar na de val van Bagdad zijn er nog steeds 140.000 Amerikaanse troepen in Irak gelegerd waar de veiligheidssituatie geen teken van verbetering toont. Sinds president Bush op 1 mei 2003 de gevechtsfase van de oorlog voor beëindigd verklaarde zijn meer dan 700 Amerikaanse militairen gedood in geweldssituaties. Dit jaar zijn er al meer Amerikanen gesneuveld dan vorig jaar, inclusief de oorlog zelf.

Maar volgens Bush is de strategie van de Amerikanen ,,flexibel genoeg'' om te reageren op de gebeurtenissen. ,,We passen ons aan de omstandigheden aan'' in plaatsen als Najaf, aldus Bush. Amerikaanse troepen die hadden gezworen voor eens en altijd een einde te maken aan de rebellie van de opstandige shi'itische geestelijke Muqtada Sadr trokken zich gisteren terug uit de oude stad van Najaf nadat de shi'itische geestelijk leider groot-ayatollah Sistani tussenbeide was gekomen. Muqtada Sadr en zijn strijders gaan vrijuit.

In het kamp van de Democratische presidentskandidaat John Kerry werd Bush' erkenning als ,,welkom'' begroet maar nog ,,verre van toereikend''. ,,De president is uiteindelijk teruggekomen van zijn obstinate weigering om de mislukking van zijn plannnen toe te geven'', aldus Kerry's adviseur voor nationale veiligheid, Rand Beers. Maar hij betreurde dat Bush ,,nog altijd geen werkbaar plan voorstelt'' voor een oplossing in Irak.