Borstvoeding is toch niet te vergelijken met flesvoeding

Het is te betreuren dat Tony Eyks kinderen nooit borstvoeding gehad hebben, maar gelukkig is hun dat in de Nederlandse omstandigheden niet fataal geworden (Achterpagina, 12 augustus). Het is in China echt géén `flauwekul' dat een Engelse organisatie heeft geprobeerd daar de verspreiding van een cd van Nutricia te verhinderen. Een cd bedoeld om moeders over te halen van borstvoeding af te zien en op flesvoeding (van Nutricia uiteraard) over te stappen (Achterpagina, 12 augustus).

Als moeders in ontwikkelingslanden (en grote delen van het Chinese platteland mag je daartoe rekenen) geen borstvoeding meer geven, betekent dat dat de zuigelingen dus flesvoeding krijgen toegediend. Dat de hele wereld, afgezien van Eyk en Nutricia, ervan overtuigd is dat borstvoeding voor de zuigeling beter is dan flesvoeding, laten we nu maar even buiten beschouwing. En ook dat het maar de vraag is of de moeders in staat zijn flesjesvoeding op de juiste en hygiënisch verantwoorde wijze te bereiden. Veel belangrijker is het onomstotelijk is aangetoond dat flesvoeding zonder koelmogelijkheden vroeg of laat onherroepelijk tot bedorven melk leidt en dus tot diarree en dus tot de dood van de zuigeling. Zo eenvoudig zit dat en dat behoort Tony Eyk te weten voordat hij handlanger van Nutricia wordt! En ik gebruik het woord handlanger met zijn volle negatieve connotatie.

`Nestlé tötet Kinder' was jaren geleden de kreet waarmee een (Zwitserse) actiegroep met succes de banvloek over kunstmatige zuigelingenvoeding in ontwikkelingslanden afriep. Het is dieptriest dat Nutricia klaarblijkelijk nog steeds geen enkele verantwoordelijkheid kent. Hopelijk begrijpt Tony Eyk nu hoe buitengewoon laakbaar zijn medewerking is.

    • M.F.G. Haan
    • Ex-Tropenarts Oeganda