Alleen rijke Aziatische studenten zijn welkom 2

Het kabinet wil af van het subsidieren van collegegelden voor studenten uit landen buiten de EU. Volgens staatssecretaris Rutte zouden deze studenten uit voornamelijk China, Indonesië en Vietnam geen meerwaarde hebben.

Dat ben ik niet met hem eens. Het laten volgen van onderwijs hier is, vanuit Nederlands standpunt gezien, de meest effectieve vorm van ontwikkelingssamenwerking. Buitenlanders leren op die manier land, volk en cultuur kennen, terwijl meer begrip vaak leidt tot meer waardering over en weer. Dat maakt toekomstige contacten met belangrijke landen als bijvoorbeeld China en Indonesië gemakkelijker.

Deze mensen komen na beëindiging van hun studie in die landen op vooraanstaande posten terecht bij onder meer de overheid, waarmee je als Nederlandse bezoeker al gauw te maken krijgt. Op basis van goede herinneringen van die persoon kan je dan nog eens een potje breken.

Zo werkt het mes aan twee kanten.

    • Ir. P. ten Hove