Alleen rijke Aziatische studenten zijn welkom 1

In het artikel `Bezuinigen op kennis' (NRC Handelsblad, 25 augustus) wijst u er terecht op dat het niet in het belang van Nederland is om hoogbegaafde Aziatische studenten meer collegegeld te laten betalen voor een universitaire studie in Nederland dan EU-burgers. U weet blijkbaar niet dat dit nu al gebeurt. Aan de Wageningen Universiteit is het collegegeld voor de M.Sc.-studie voor een EU-burger 2.740 euro en voor een Aziatische student 8.170 euro. Indiase studenten krijgen steun van hun regering om dit geld bij een bank te lenen tegen een rente van ongeveer 15 procent per jaar.

We selecteren deze studenten dus niet alleen op hun begaafdheid, maar ook op de financiële positie van hun ouders. De regering wil dit in nog sterkere mate gaan doen.

De toegevoegde waarde per werker in de landbouw is in India 402 dollar en in Nederland 58.280 dollar (World development indicators 2003). Wat zijn de sociale gevolgen als we door dit beleid Indiase boeren toegang tot onze kennis onthouden?

    • A.W. van den Ban