Vivendi sluit akkoord met Franse fiscus

De Franse mediagroep Vivendi-Universal is de komende vijf à zeven jaar in totaal bijna 4 miljard euro belastingverlichting toegezegd door de Franse overheid in ruil voor het scheppen van 2.100 banen.

Het gisteren door het Franse ministerie van Financiën bekendgemaakte akkoord is gebaseerd op de wettelijke mogelijkheid om multinationale bedrijven in de gelegenheid te stellen hun wereldwijde verliezen en winsten te consolideren in hun belastingaangifte in het `thuisland'.

De maatregel maakt deel uit van het beleid van minister Nicolas Sarkozy om het vertrek van bedrijven naar lagelonenlanden tegen te gaan. In dat verband staat op dit moment ook de verplichte 35-urige werkweek ter discussie.

Het akkoord wordt door beide partijen een win-winovereenkomst genoemd. Vivendi's probleem is, naast een torenhoge schuldenlast van 11 miljard euro, dat de in Frankrijk gevestigde telefoniedochter SFR-Cegetel twee derde van het bedrijfsresultaat van Vivendi voor haar rekening neemt. De omzet van SFR is slechts eenderde van de totale omzet van Vivendi.

De media-activiteiten in het buitenland en met name in de Verenigde Staten zijn verliesgevend. Volgens het akkoord mag Vivendi zowel de schulden als de buitenlandse verliezen aftrekken van de belaste winst in Frankrijk zelf. Tot 2010 komt dat neer op een lastenverlichting van 0,5 miljard euro per jaar.

Het `voordeel' voor minister Sarkozy bestaat uit het scheppen, door Vivendi, van werkgelegenheid. In eerste instantie gaat het om zeshonderd banen, verdeeld over twee callcenters, juist een activiteit die vaak naar lagelonenlanden wordt overgeheveld. Het ministerie heeft zelf de plaatsen aangewezen – Belfort in het oosten en Douai in het noorden van Frankrijk – omdat daar net een fabriek is dichtgegaan of de werkloosheid het hoogste is. Ook moet Vivendi volgens het akkoord jaarlijks 25 miljoen euro bijdragen aan omscholingsactiviteiten in door het ministerie van Financiën aangewezen gebieden.

Critici hebben uitgerekend dat het `fiscale cadeau' van Sarkozy aan Vivendi neerkomt op gesubsideerde banen, die de overheid per stuk 6,4 miljoen euro kosten. ,,Enorm'', volgens in analist in het dagblad Libération, temeer daar het ,,ongetwijfeld'' om minimumloonbanen gaat.

Vivendi zelf zegt dat het akkoord gebaseerd is op een in de wet opgenomen, maar slechts sporadisch toegepast `recht'. Naar verwachting zal het ministerie van Financiën ten aanzien van andere multinationale bedrijven aansturen op soortgelijke akkoorden. De koers van het aandeel Vivendi steeg vanmorgen met 2,34 procent.

    • Pieter Kottman