Snelle aanpak wateroverlast

De gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben beloofd dat zij de wateroverlast versneld gaan oplossen. Dat zeiden vertegenwoordigers gisteravond in Maasdijk tijdens een bijeenkomst voor inwoners. De afgelopen twee weken hebben de tuinders vier keer natte voeten gekregen, doordat het regenwater niet snel genoeg afgevoerd kon worden. Gemeente en hoogheemraadschap zeiden dat dit probleem voorrang moeten krijgen boven andere problemen op gebied van ruimtelijke ordening. De gemeente zei dat voor compensatie van geleden schade geen geld beschikbaar is.